Office.com rezultati
Omogućavanje pretraživanja sadržaja
Članak Sadržaj se može prikazati iz velikog broja izvora kao što su kolone, biblioteke i stranice. Vlasnik lokacije može da odluči da li želi da uključi sadržaj u rezu...
SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća
Definisanje opsega za pretrage
Članak Opseg pretrage definiše podskup informacija u indeksu za pretraživanje. Ako zamislite da je ceo indeks sadržaja krug, opseg predstavlja jedan ili više isečaka. ...
SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća
Dodavanje ključnih reči sa najboljim pokušajima
Članak Važne informacije u rezultatima pretrage možete markirati za korisnike lokacije pomoću ključnih reči i najboljih pokušaja. Kada korisnik unese unapred konfiguri...
SharePoint Server 2010
Traženje sadržaja
Članak Postoji nekoliko načina za traženje sadržaja na lokaciji. Možete da koristite polje Pretraga koje se nalazi na svakoj stranici lokacije ili lokaciju „Centar za ...
SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com