Office.com rezultati
Omogućavanje dostupnosti više jezika za korisnički interfejs lokacije
Članak Kao administrator kolekcije lokacija, možete koristiti funkciju korisničkog interfejsa na više jezika (MUI) za kreiranje lokacija na jezicima koji se razlikuju ...
SharePoint Online za preduzeća, SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća...
Uvod u višejezičke funkcije
Članak Funkciju korisničkog interfejsa na više jezika (MUI) koristite za kreiranje lokacija na jezicima koji se razlikuju od podrazumevanog jezika za SharePoint lokaci...
SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća
Promena regionalnih postavki za lokaciju
Članak Svako može da promeni jezik prikaza korisničkog interfejsa (UI) za bilo koju lokaciju sa kojom želi da radi. Promena ličnih postavki korisničkog interfejsa ne u...
SharePoint centar administracije, SharePoint Foundation 2013...
Kreiranje nove podlokacije na drugom jeziku
Članak Lokacije i kolekcije lokacija podrazumevano se prikazuju na jeziku na koji je proizvod podešen. Ako ste administrator kolekcije lokacija, možete da izaberete je...
SharePoint centar administracije, SharePoint Foundation 2013...
Promena ličnih postavki za jezik prikaza za lokaciju
Članak Možete promeniti jezik prikaza korisničkog interfejsa (UI) za bilo koju lokaciju sa kojom želite da radite. Promena ličnih postavki korisničkog interfejsa ne od...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za preduzeća...
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com