Office.com rezultati
Tipovi i opcije kolona
Članak Tip kolone utvrđuje način na koji se skladište podaci i prikazuju na listi ili u biblioteci. Tip kolone birate kada kreirate kolonu, a tip koji odaberete označa...
SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća
Dodavanje, promena ili brisanje liste ili biblioteke na stranici
Članak Naučite kako da dodajete, menjate ili brišete listu ili biblioteku na stranici.
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4)...
Uvod u liste
Članak Lista predstavlja kolekciju podataka koje možete deliti sa članovima tima i drugim korisnicima lokacije. Na primer, pomoću liste možete kreirati list za prijavl...
SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća
Omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija za listu na lokaciji
Članak Jedna od mnogih odluka koje morate doneti prilikom podešavanja liste tiče se kreiranja verzija. Želite li da zadržite različite verzije svake stavke prilikom sv...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za preduzeća...
Slanje e-poštom ili kopiranje veze ka datoteci biblioteke, listi ili stavci liste
Članak Kada radite sa datotekama biblioteke, listama i stavkama liste, možda ćete želeti da koristite vezu (ili URL) za datoteku, listu ili stavku. Na primer, kolega v...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za preduzeća...
Kopiranje ili premeštanje liste pomoću predloška liste
Članak Možda ćete želeti da kopirate ili premestite listu i njene podatke sa jedne lokacije na drugu iz različitih razloga. Na primer, možete da kopirate listu bez pod...
SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com