Office.com rezultati
Postavljanje predloška datoteke za biblioteku dokumenata ili obrazaca
Članak Kada kreirate biblioteku dokumenata ili obrazaca, za tu biblioteku možete postaviti podrazumevani predložak datoteke. Kada neko kreira novu datoteku u bibliotec...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Kreiranje ili brisanje fascikle na listi ili u biblioteci
Članak Fascikle obezbeđuju jedan način grupisanja sadržaja i upravljanja njime u biblioteci ili na listi. Ako su fascikle omogućene, možete ih dodati u većinu tipova b...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Rad sa fotografijama u biblioteci slika
Članak Dodavanjem fotografija i slika u biblioteku slika, možete ih efikasno organizovati, jednostavno ih prikazati na praktične i dinamičke načine, kao i prikladno im...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za preduzeća...
Kopiranje ili premeštanje biblioteke pomoću predloška biblioteke
Članak Možda ćete želeti da kopirate ili premestite biblioteku i njene dokumente sa jedne lokacije na drugu iz različitih razloga. Na primer, možete da kopirate biblio...
SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća
Otpremanje datoteka u biblioteku
Članak Dokumente možete otpremati na lokaciju tako što ćete ih prevući sa računara na lokaciju. Saznajte više o ovom i drugim načinima za dodavanje datoteka.
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator...
Dodavanje, promena ili brisanje liste ili biblioteke na stranici
Članak Naučite kako da dodajete, menjate ili brišete listu ili biblioteku na stranici.
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4)...
Kreiranje ili brisanje biblioteke
Članak Biblioteka je mesto na lokaciji u kojem možete da kreirate, uskladištite, ažurirate datoteke i sarađujete na njima sa članovima tima. Svaki tip biblioteke – bib...
SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća
Slanje e-poštom ili kopiranje veze ka datoteci biblioteke, listi ili stavci liste
Članak Kada radite sa datotekama biblioteke, listama i stavkama liste, možda ćete želeti da koristite vezu (ili URL) za datoteku, listu ili stavku. Na primer, kolega v...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za preduzeća...
Prikaz ili promena informacija o datoteci ili fascikli u biblioteci
Članak Biblioteka skladišti informacije o datotekama i fasciklama biblioteke, pored stvarnih datoteka. Ove informacije olakšavaju praćenje rada i upravljanje njim. One...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za preduzeća...
Uvod u biblioteke
Članak Prikaži sve Sakrij sve Biblioteka je mesto na lokaciji gde možete da kreirate, prikupljate i ažurirate datoteke i upravljate njima sa članovima tima. Svaka bibl...
SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com