Office.com rezultati
Upotreba blogova ili wiki lokacija za deljenje informacija
Članak Blogovi i wiki lokacije obezbeđuju načine za brzo deljenje informacija na lokaciji, bez potrebe za naprednim alatkama ili stručnim znanjem. Oni se često lakše a...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za preduzeća...
Upravljanje wiki stranicama
Članak Da biste upravljali većinom postavki za wiki stranicu, morate imati dozvolu za upravljanje lokacijom. U većini slučajeva, to znači da morate biti član grupe vla...
Obezbedio: Matt Evans
SharePoint Foundation 2010
Dodavanje, uređivanje i prikazivanje komentara na blogu
Članak Blogovi su obično dizajnirani tako da osobe mogu da komentarišu poruke na blogu. Komentari pomažu da blogovi postanu interaktivniji i dinamičniji. U zavisnosti ...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za preduzeća...
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com