Office.com rezultati
Dodavanje ili brisanje slike sa stranice
Članak Pomoću sledećih procedura možete dodati ili izbrisati sliku sa stranice na lokaciji. Izaberite jednu od sledećih mogućnosti: Dodavanje slike na stranicu Brisanj...
SharePoint Server 2010
Dodavanje video ili audio zapisa na stranicu
Članak Postoji nekoliko različitih načina na koje možete dodati audio ili video klipove na SharePoint stranicu kada je uređujete u pregledaču. Na stranicu možete dodat...
SharePoint Server 2010
Dodavanje, oblikovanje i brisanje tabela sa stranice
Članak Možete da dodate tabelu na stranicu na lokaciji i konfigurišete je pomoću alatki sličnih onima u programima za obradu teksta, na primer Microsoft Word 2010. Iza...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za preduzeća...
Dodavanje video ili audio zapisa na stranicu
Članak Saznajte kako da dodate video zapis na stranicu SharePoint lokacije
SharePoint centar administracije, SharePoint Foundation 2013...
Promena ili prilagođavanje teme za lokaciju
Članak Temu svoje lokacije možete promeniti ili prilagoditi. Možete odabrati neku od podrazumevanih dostupnih tema u galeriji „Teme“ ili otpremiti prilagođenu temu kre...
SharePoint Online za preduzeća
Promena ličnih postavki za jezik prikaza za lokaciju
Članak Možete promeniti jezik prikaza korisničkog interfejsa (UI) za bilo koju lokaciju sa kojom želite da radite. Promena ličnih postavki korisničkog interfejsa ne od...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za preduzeća...
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com