Office.com rezultati
Upravljanje korpom za otpatke SharePoint kolekcije lokacija
Članak Ovaj članak opisuje kako da upravljate korpom za otpatke na veb lokaciji SharePoint.
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4)...
Uvod u višejezičke funkcije
Članak Ako ste administrator kolekcije lokacija, obezbeđena su vam dva tipa funkcija za podršku korisnika koji govore različitim jezicima. Korisnički interfejs na više...
SharePoint Online za preduzeća, SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća...
Konfigurisanje dostupnosti prikaza za lokaciju u hijerarhiji lokacija
Članak Možete konfigurisati prikaze koji su dostupni za određene lokacije u hijerarhiji lokacija. Lokacije u hijerarhiji lokacija za koje možete da konfigurišete dostu...
SharePoint Server 2010
Prikazivanje izveštaja evidencije nadzora
Članak Izveštaje evidencije nadzora koje obezbeđuje SharePoint 2010 možete koristiti da biste prikazali podatke u evidencijama nadzora za kolekciju lokacija. Ove podat...
SharePoint Server 2010
Prikazivanje izveštaja evidencije nadzora
Članak Izveštaje evidencije nadzora možete koristiti da biste prikazali podatke u evidencijama nadzora za kolekciju lokacija. Ove podatke možete sortirati, filtrirati ...
SharePoint Server 2013 Enterprise
Dodavanje prilagođene pomoći u kolekciju lokacija
Članak Ovaj članak opisuje kako se konfiguriše prilagođena pomoć za SharePoint kolekciju lokacija.
SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard
Podešavanje postavki nadzora za kolekciju lokacija
Članak Ova tema objašnjava kako se koriste funkcije nadzora u programu SharePoint za praćenje radnji koje su korisnici izvršili na lokacijama.
SharePoint Online Enterprise (E3 i E4), SharePoint Online Midsized Business...
Prikazivanje izveštaja evidencije nadzora
Članak Ovaj članak opisuje kako da prikažete izveštaje evidencije nadzora za SharePoint kolekciju lokacija.
SharePoint Online Enterprise (E3 i E4), SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2)
Uvod u višejezičke funkcije
Članak Postoje dve funkcije koje administrator kolekcije lokacija može da koristi da bi podržao korisnike koji govore više jezika: korisnički interfejs na više jezika ...
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4)...
Podešavanje postavki nadzora za kolekciju lokacija
Članak Funkciju nadzora sistema Microsoft SharePoint Server 2010 možete koristiti da biste pratili koji korisnici su preduzeli određene radnje na lokacijama, u tipovim...
SharePoint Online za preduzeća, SharePoint Server 2010
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com