Office.com rezultati
Omogućavanje pretraživanja sadržaja
Članak Sadržaj se može prikazati iz velikog broja izvora kao što su kolone, biblioteke i stranice. Vlasnik lokacije može da odluči da li želi da uključi sadržaj u rezu...
SharePoint Server 2010
Definisanje opsega za pretrage
Članak Uređivanje svojstava imovine
SharePoint Server 2010
Dodavanje ključnih reči sa najboljim pokušajima
Članak Važne informacije u rezultatima pretrage možete markirati za korisnike lokacije pomoću ključnih reči i najboljih pokušaja. Kada korisnik unese unapred konfiguri...
SharePoint Server 2010
Saznajte više o sintaksi ključnih reči
Članak Funkciju zadrške i e-otkrivanja možete koristiti da biste pronašli i obustavili smernice isteka za zapise za sve lokacije na kojima je aktivirana funkcija zadrš...
SharePoint Server 2010
Traženje sadržaja
Članak Postoji nekoliko načina za traženje sadržaja na lokaciji. Možete koristiti polje Pretraga koje se nalazi na svakoj stranici lokacije, lokaciju „Centar za pretra...
SharePoint Online za preduzeća
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com