Office.com rezultati
Uvod u višejezičke funkcije
Članak Ako ste administrator kolekcije lokacija, obezbeđena su vam dva tipa funkcija za podršku korisnika koji govore različitim jezicima. Korisnički interfejs na više...
SharePoint Online za preduzeća, SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća...
Omogućavanje dostupnosti više jezika za korisnički interfejs lokacije
Članak Kao administrator kolekcije lokacija, možete koristiti funkciju korisničkog interfejsa na više jezika (MUI) za kreiranje lokacija na jezicima koji se razlikuju ...
SharePoint Online za preduzeća, SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća...
Promena regionalnih postavki za lokaciju
Članak Svako može da promeni jezik prikaza korisničkog interfejsa (UI) za bilo koju lokaciju sa kojom želi da radi. Promena ličnih postavki korisničkog interfejsa ne u...
SharePoint centar administracije, SharePoint Foundation 2013...
Kreiranje nove podlokacije na drugom jeziku
Članak Lokacije i kolekcije lokacija podrazumevano se prikazuju na jeziku na koji je proizvod podešen. Ako ste administrator kolekcije lokacija, možete da izaberete je...
SharePoint centar administracije, SharePoint Foundation 2013...
Uvod u višejezičke funkcije
Članak Postoje dve funkcije koje administrator kolekcije lokacija može da koristi da bi podržao korisnike koji govore više jezika: korisnički interfejs na više jezika ...
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4)...
Kreiranje lokacija na jezicima različitim od podrazumevanog jezika
Članak Lokacije i kolekcije lokacija podrazumevano se kreiraju na jeziku na kojem je proizvod instaliran. Pomoću funkcije „Višejezički interfejs“ (MUI) možete kreirati...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za preduzeća...
Promena ličnih postavki za jezik prikaza za lokaciju
Članak Možete promeniti jezik prikaza korisničkog interfejsa (UI) za bilo koju lokaciju sa kojom želite da radite. Promena ličnih postavki korisničkog interfejsa ne od...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za preduzeća...
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com