Office.com rezultati
Kreiranje ili brisanje fascikle na listi ili u biblioteci
Članak Fascikle obezbeđuju jedan način grupisanja sadržaja i upravljanja njime u biblioteci ili na listi. Ako su fascikle omogućene, možete ih dodati u većinu tipova b...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Kreiranje, promena ili brisanje kolone na listi ili u biblioteci
Članak Kolone vam pomažu da grupišete, kategorizujete i pratite informacije, na primer ime sektora ili broj projekta. U pregledaču postoji veliki broj opcija za tip ko...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Kopiranje ili premeštanje liste pomoću predloška liste
Članak Možda ćete morati da kopirate ili premestite SharePoint listu i njene podatke sa jedne lokacije na drugu iz nekih razloga. Na primer, možete kopirati listu bez ...
SharePoint Online za preduzeća
Kreiranje, izmena ili brisanje prikaza
Članak Prikaze možete koristiti da biste na listi ili u biblioteci videli stavke koje su vam najvažnije ili koje najviše odgovaraju određenoj svrsi. Na primer, možete ...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Upravljanje listama i bibliotekama sa velikim brojem stavki
Članak Bez obzira na to da li su velike ili male, liste i biblioteke su na više načina važne za korišćenje sistema SharePoint 2010. Ako lista ili biblioteka sadrži vel...
SharePoint Online za preduzeća
Promena tipa sadržaja za listu ili biblioteku
Članak Kada na određenu listu ili u biblioteku dodate tip sadržaja lokacije, možete ga prilagoditi za to mesto. Tipovi sadržaja koji su povezani sa listama ili bibliot...
SharePoint Server 2010
Dodavanje postojećeg tipa sadržaja na listu ili u biblioteku
Članak Tipovi sadržaja omogućavaju organizacijama da efikasnije organizuju sadržaj, kao i da upravljaju i rukuju njim u kolekciji lokacija. Definisanjem tipova sadržaj...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Dodavanje kolona sa metapodacima tipu sadržaja
Članak Navedite željene metapodatke na listi ili u biblioteci dodavanjem kolona metapodataka za određeni tip sadržaja
SharePoint centar administracije, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4)...
Tipovi i opcije kolona
Članak Tip kolone određuje kako se podaci skladište i prikazuju na listi ili u biblioteci. Tip kolone možete odabrati prilikom kreiranja kolone, a tip koji odaberete u...
SharePoint Online za preduzeća
Dodavanje, promena ili brisanje liste ili biblioteke na stranici
Članak Naučite kako da dodajete, menjate ili brišete listu ili biblioteku na stranici.
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4)...
Slanje e-poštom ili kopiranje veze ka datoteci biblioteke, listi ili stavci liste
Članak Kada radite sa datotekama biblioteke, listama i stavkama liste, možda ćete želeti da koristite vezu (ili URL) za datoteku, listu ili stavku. Na primer, kolega v...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za preduzeća...
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com