Office.com rezultati
Postavljanje predloška datoteke za biblioteku dokumenata ili obrazaca
Članak Kada kreirate biblioteku dokumenata ili obrazaca, za tu biblioteku možete postaviti podrazumevani predložak datoteke. Kada neko kreira novu datoteku u bibliotec...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Kreiranje ili brisanje fascikle na listi ili u biblioteci
Članak Fascikle obezbeđuju jedan način grupisanja sadržaja i upravljanja njime u biblioteci ili na listi. Ako su fascikle omogućene, možete ih dodati u većinu tipova b...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Rad sa fotografijama u biblioteci slika
Članak Dodavanjem fotografija i slika u biblioteku slika, možete ih efikasno organizovati, jednostavno ih prikazati na praktične i dinamičke načine, kao i prikladno im...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za preduzeća...
Kreiranje, promena ili brisanje kolone na listi ili u biblioteci
Članak Kolone vam pomažu da grupišete, kategorizujete i pratite informacije, na primer ime sektora ili broj projekta. U pregledaču postoji veliki broj opcija za tip ko...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Tipovi datoteka koji se ne mogu dodati na listu ili u biblioteku
Članak Postoje određeni tipovi datoteka koje nije moguće otpremiti na SharePoint listu ili u biblioteku. SharePoint podrazumevano blokira određene tipove datoteka. Na ...
OneDrive for Business, SharePoint centar administracije...
Upravljanje listama i bibliotekama sa velikim brojem stavki
Članak Bez obzira na to da li su velike ili male, liste i biblioteke su na više načina važne za korišćenje sistema SharePoint 2010. Ako lista ili biblioteka sadrži vel...
SharePoint Online za preduzeća
Kopiranje ili premeštanje biblioteke pomoću predloška biblioteke
Članak Možda ćete želeti da kopirate ili premestite biblioteku i njene dokumente sa jedne lokacije na drugu iz različitih razloga. Na primer, možete da kopirate biblio...
SharePoint Online za preduzeća
Otpremanje datoteka u biblioteku
Članak Dokumente možete otpremati na lokaciju tako što ćete ih prevući sa računara na lokaciju. Saznajte više o ovom i drugim načinima za dodavanje datoteka.
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator...
Uključivanje podrške za više tipova sadržaja na listi ili biblioteci
Članak Tipovi sadržaja obezbeđuju organizacijama način da dosledno upravljaju i organizuju sadržaj između različitih lista i biblioteka u jednoj Veb aplikaciji i oni t...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Promena tipa sadržaja za listu ili biblioteku
Članak Kada na određenu listu ili u biblioteku dodate tip sadržaja lokacije, možete ga prilagoditi za to mesto. Tipovi sadržaja koji su povezani sa listama ili bibliot...
SharePoint Server 2010
Dodavanje postojećeg tipa sadržaja na listu ili u biblioteku
Članak Tipovi sadržaja omogućavaju organizacijama da efikasnije organizuju sadržaj, kao i da upravljaju i rukuju njim u kolekciji lokacija. Definisanjem tipova sadržaj...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Uvod u biblioteke
Članak Saznajte šta je to biblioteka, koji su različiti tipovi dostupni i kako da ih koristite.
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4)...
Dodavanje više Office predložaka u biblioteku dokumenata
Članak Ovaj članak predstavlja vodič za povezivanje praznih ili prilagođenih predložaka sa bibliotekom dokumenata da bi se korisnicima omogućilo da jednostavno kreiraj...
SharePoint Online za preduzeća, SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća...
Dodavanje kolona sa metapodacima tipu sadržaja
Članak Navedite željene metapodatke na listi ili u biblioteci dodavanjem kolona metapodataka za određeni tip sadržaja
SharePoint centar administracije, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4)...
Dodavanje, promena ili brisanje liste ili biblioteke na stranici
Članak Naučite kako da dodajete, menjate ili brišete listu ili biblioteku na stranici.
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4)...
Slanje e-poštom ili kopiranje veze ka datoteci biblioteke, listi ili stavci liste
Članak Kada radite sa datotekama biblioteke, listama i stavkama liste, možda ćete želeti da koristite vezu (ili URL) za datoteku, listu ili stavku. Na primer, kolega v...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za preduzeća...
Prikaz ili promena informacija o datoteci ili fascikli u biblioteci
Članak Biblioteka skladišti informacije o datotekama i fasciklama biblioteke, pored stvarnih datoteka. Ove informacije olakšavaju praćenje rada i upravljanje njim. One...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za preduzeća...
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com