Office.com rezultati
Omogućavanje i konfigurisanje jedinstvenih ID-ova dokumenta
Članak U ovom članku ćete saznati o pogodnostima korišćenja ID-ova dokumenta u upravljanju dokumentima ili zapisima. Takođe ćete saznati kako se omogućava usluga ID-a ...
SharePoint Server 2010
Aktiviranje i konfigurisanje ID-ova dokumenta u kolekciji lokacija
Članak ID-ovi dokumenata svakoj stavci na SharePoint listi ili biblioteci daju jedinstven ID za ceo životni ciklus stavke. Ovo pomaže pri arhiviranju i sprečavanju ras...
SharePoint centar administracije, SharePoint Foundation 2013...
Create Content Organizer rules to route documents
Članak Saznajte kako da kreirate pravila u SharePoint organizatoru sadržaja kako biste automatski usmerili dokumente ka mestu koje vi želite. Pravila možete da kreirat...
SharePoint centar administracije, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4)...
Uvod u skupove dokumenata
Članak Skupovi dokumenata vam omogućavaju da napravite kolekciju povezanih dokumenata i da ih SharePoint tretira kao jednu jedinicu. Na primer, možete da sakupite sve ...
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4)...
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com