Office.com rezultati
Uvod u tipove sadržaja i objavljivanje tipova sadržaja
Članak Tipovi sadržaja vam omogućavaju da na dosledan način organizujete sadržaj, upravljate i rukujete njime na lokacijama. Definisanjem tipova sadržaja za određene v...
SharePoint Server 2010
Upravljanje objavljivanjem tipova sadržaja
Članak Ova tema objašnjava kako možete upravljati ispravkama objavljenih tipova sadržaja ako radite na lokaciji čvorišta koja objavljuje svoje tipove sadržaja na druge...
SharePoint Server 2010
Prikazivanje evidencije grešaka za objavljivanje tipa sadržaja
Članak Postoje dve različite vrste izveštaja koje možete koristiti za identifikovanje grešaka u vezi sa objavljivanjem tipa sadržaja. Evidencija grešaka aplikacije usl...
SharePoint Server 2010
Uključivanje podrške za više tipova sadržaja na listi ili biblioteci
Članak Tipovi sadržaja obezbeđuju organizacijama način da dosledno upravljaju i organizuju sadržaj između različitih lista i biblioteka u jednoj Veb aplikaciji i oni t...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Kreiranje ili prilagođavanje tipa sadržaja lokacije
Članak Ovaj članak objašnjava kako se kreiraju i prilagođavaju tipovi sadržaja lokacije. Da biste kreirali tipove sadržaja lokacije za neku lokaciju, morate imati dozv...
SharePoint Server 2010
Promena tipa sadržaja za listu ili biblioteku
Članak Kada na određenu listu ili u biblioteku dodate tip sadržaja lokacije, možete ga prilagoditi za to mesto. Tipovi sadržaja koji su povezani sa listama ili bibliot...
SharePoint Server 2010
Dodavanje postojećeg tipa sadržaja na listu ili u biblioteku
Članak Tipovi sadržaja omogućavaju organizacijama da efikasnije organizuju sadržaj, kao i da upravljaju i rukuju njim u kolekciji lokacija. Definisanjem tipova sadržaj...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Kreiranje i konfigurisanje novog tipa sadržaja za skup dokumenata
Članak Ova tema objašnjava kako da omogućite funkciju skupova dokumenata za kolekciju lokacija i kako da potom konfigurišete tip sadržaja za skup dokumenata. U ovom čl...
SharePoint Server 2010
Kreiranje ili prilagođavanje tipa sadržaja lokacije.
Članak Saznajte kako da kreirate ili prilagodite tip sadržaja lokacije u programu SharePoint. Tu spadaju dodela nadređenog tipa sadržaja, promena imena opisa tipa sadr...
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4)...
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com