Office.com rezultati
Kreiranje, promena ili brisanje kolone na listi ili u biblioteci
Članak Kolone vam pomažu da grupišete, kategorizujete i pratite informacije, na primer ime sektora ili broj projekta. U pregledaču postoji veliki broj opcija za tip ko...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Tipovi i opcije kolona
Članak Tip kolone određuje kako se podaci skladište i prikazuju na listi ili u biblioteci. Tip kolone možete odabrati prilikom kreiranja kolone, a tip koji odaberete u...
SharePoint Online za preduzeća
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com