Office.com rezultati
Osnovni podaci o funkciji „Emitovanje projekcije slajdova“
Članak Funkcija „Emitovanje projekcije slajdova“, mogućnost programa Microsoft PowerPoint 2010, dozvoljava vam da prikažete PowerPoint projekciju slajdova u pregledaču...
PowerPoint Web App
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com