Office.com rezultati
Video: otvaranje većeg broja prezentacija i rad sa njima
Video zapis Pogledajte ovaj video da biste videli kako vam Microsoft PowerPoint 2010 omogućava da otvorite, prikažete i radite sa većim brojem prezentacija istovremeno. Ova...
PowerPoint 2010
Video: kontrola pristupačnosti PowerPoint 2010 prezentacije
Video zapis Ako prezentaciju delite sa drugima, preporučuje se da se uverite da je ona pristupačna osobama koje imaju poteškoća sa vidom, sluhom ili druge umanjene sposobno...
PowerPoint 2010
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com