Office.com rezultati
Prikazivanje ili skrivanje komentara ili praćenih promena
Članak Prikažite promene Word 2010 dokumenata u liniji, kao što su ekranske napomene umesto balončića, po tipu uređivanja ili redaktoru i sakrijte komentare prilikom š...
Word 2010
Pregledanje praćenih promena i komentara
Članak Da bi vas sprečio da nenamerno isporučite dokumente koji sadrže praćene promene i komentare, Word će ih podrazumevano prikazati. Opcija Završno sa naznakama pre...
Word 2010
Uključivanje ili isključivanje praćenja promena
Članak Statusnu traku možete da prilagodite tako što ćete na nju dodati indikator koji vam omogućava da vidite da li je praćenje promena uključeno ili isključeno. Kada...
Word 2010
Prihvatanje praćenih promena
Članak Saznajte kako da prihvatite praćene promene u dokumentu, čime premeštate naznaku. Praćene promene možete da prihvatite sve odjednom ili jednu po jednu.
Word 2013
Uklanjanje praćenih promena i komentara
Članak Naučite kako da trajno uklonite naznake praćenih promena i komentare iz dokumenta.
Word 2013
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com