Office.com rezultati
Objavljivanje kalendara na lokaciji Office.com više neće biti podržano
Članak Funkcija „Objavi na lokaciji Office.com“ u programu Microsoft Outlook i usluga koju koristi su prekinute. Prethodno objavljeni kalendari neće biti dostupni na l...
Outlook 2010
Delite Outlook kalendar sa drugima
Članak Informacije iz kalendara možete da delite sa drugim osobama pomoću programa Microsoft Outlook 2010 na tri načina: Putem e-pošte Pomoću Microsoft Exchange Server...
Outlook 2010
Uvod u objavljivanje internet kalendara
Članak Delite kalendare tako što ćete ih objaviti na veb lokaciji.
Outlook 2010
Prikaz i ažuriranje SharePoint kalendara
Članak Prikaži sve Sakrij sve SharePoint kalendar možete da prikažete i ažurirate na isti način kao i Outlook kalendar. Koristite Outlook za uporedo prikazivanje kalen...
Outlook 2010
Promena zakazane obaveze, događaja ili sastanka
Članak Otvorite i ažurirajte kalendarske stavke, uključujući slanje ispravki učesnicima sastanka.
Outlook 2010
Uključivanje ili isključivanje brojeva sedmica u prikazu meseca i navigatoru datuma
Članak Brojevi sedmica se mogu pojaviti u prikazu meseca u kalendaru i u navigatoru datuma na traci zaduženja . Brojevi sedmica ponovo počinju na početku svake godine....
Outlook 2010
Otvaranje Exchange kalendara druge osobe
Članak Otvorite kalendar kolege koji koristi Exchange nalog.
Outlook 2010
Kreiranje, prikaz ili brisanje grupe kalendara
Članak Prikaži sve Sakrij sve Ako imate skup kalendara koje često prikazujete zajedno, na primer sa kolegama s posla ili porodicom, upotreba grupa kalendara olakšava p...
Outlook 2010
Brisanje dupliranih kalendarskih stavki
Članak Uvoz kalendarskih stavki može dovesti do dupliranih stavki. Duplirane kalendarske stavke možete izbrisati.
Outlook 2010
Upravljanje stavkama pošte i kalendara druge osobe
Članak Otvorite stavke pošte i kalendara drugog Exchange korisnika pomoću delegiranog pristupa ili deljenja fascikli.
Outlook 2010
Odgovaranje na e-poruku sa pozivom za sastanak
Članak Prikaži sve Sakrij sve Ako dobijete e-poruku sa sadržajem o kojem želite da održite sastanak, u programu Microsoft Outlook 2010 na takvu poruku možete da odgovo...
Outlook 2010
Postavljanje ili uklanjanje podsetnika
Članak U programu Microsoft Outlook 2010 možete postaviti ili ukloniti mnoštvo stavki, uključujući e-poruke, zakazane obaveze i kontakte. Postavljanje ili uklanjanje p...
Outlook 2010
Dodavanje, uklanjanje ili promena vremenskih zona
Članak Promenite vremenske zone, prikažite drugu vremensku zonu i saznajte na koji način Outlook čuva sastanke koji se protežu kroz više vremenskih zona.
Outlook 2010
Omogućavanje privatnosti zakazane obaveze ili sastanka
Članak Označite stavke kao privatne kako biste sprečili druge osobe da prikažu detalje stavke.
Outlook 2010
Menjanje izgleda kalendara
Članak Promenite boje, vremenske skale, fontove i opcije radne sedmice u kalendaru.
Outlook 2010
Kreiranje dodatnih kalendara
Članak Kreirajte dodatne Outlook kalendare.
Outlook 2010
Promena radnih dana i počeka sedmice u kalendaru
Članak Prilagodite kalendarske dane koji se pojavljuju, radnu sedmicu i časove tokom radnog dana kada ste obično dostupni.
Outlook 2010
Deljenje Outlook kalendara na lokaciji Outlook.com
Članak Delite Outlook kalendar sa ostalima tako što ćete ga objaviti na lokaciji Outlook.com.
Outlook 2013
Brisanje kalendara
Članak Svi kalendari koje ste kreirali mogu se izbrisati, osim primarnog Outlook kalendara koji se koristi za pozive za sastanke koje šaljete i prihvatate.
Outlook 2013
Delite Outlook kalendar sa drugima
Članak Delite Outlook kalendar sa drugim osobama putem e-pošte ili pomoću Exchange Server naloga.
Outlook 2013
Upravljanje stavkama pošte i kalendara druge osobe
Članak Otvorite stavke pošte i kalendara drugog Exchange korisnika pomoću delegiranog pristupa ili deljenja fascikli.
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business...
Menjanje izgleda kalendara
Članak Promenite boje, vremenske skale, fontove i opcije radne sedmice u kalendaru.
Outlook 2013
Promena načina obrade predloga za sastanak, anketa i potvrda da je poruka isporučena ili pročitana
Članak Podesite kako se u programu Outlook obrađuju odgovori na predloge za sastanak, ankete i e-poruke.
Outlook 2013
Stalno držanje kalendara, te zakazanih obaveza i sastanaka u prikazu
Članak Neka kalendar uvek bude vidljiv zajedno sa zakazanim obavezama i sastancima, tako što ćete zakačiti pogled na kalendar.
Outlook 2013
Stalno držanje predstojećih zakazanih obaveza i sastanaka u prikazu
Članak Držite predstojeće zakazane obaveze i sastanke uvek u prikazu, tako što ćete zakačiti pogled na kalendar.
Outlook 2013
PRETHODNO12SLEDEĆA
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com