Office.com rezultati
Video zapis: premeštanje podataka iz programa Excel u Access
Video zapis Imate li spisak kontakata ili zaliha u programu Excel kojim se sve teže upravlja? Možda je vreme da ga premestite u Access, koji obezbeđuje bolje alatke za upra...
Access 2010
Uvod u uvoz i izvoz podataka
Članak Ovaj članak pokazuje koje vrste podataka možete da uvezete i izvezete pomoću programa Access i prikazuje osnovne korake za početak operacije uvoza ili izvoza. J...
Access 2010
Uvoz ili veza sa podacima u Excel radnoj svesci
Članak Možete uvoziti Excel podatke u Access ili ih povezati sa Excel datotekom, čime se kreira povezana tabela.
Access 2013, Access 2010
Uvoz ili povezivanje Access podataka sa SQL Server podacima
Članak Prikaži sve Sakrij sve Ako vaše odeljenje ili radna grupa koristi Microsoft SQL Server za skladištenje podataka, možda će biti potrebno da radite sa nekim SQL S...
Access 2010
Uvoz iz SharePoint liste i povezivanje podataka sa SharePoint listom
Članak Podatke možete da prenesete iz programa SharePoint u Access na bilo koji od dva načina — uvoženjem ili povezivanjem.
Access 2013
Uvoz podataka u Access bazu podataka
Članak Uvezite ili izvezite podatke u/iz baze podataka.
Access 2013
Povezivanje sa podacima u SQL Server bazi podataka
Članak Povežite se sa podacima uskladištenim u sistemu SQL Server pomoću veze da biste bili sigurni da radite sa najnovijim podacima.
Access 2013
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com