Office.com rezultati
Excel funkcije (abecednim redom)
Članak Navodi sve Excel 2010 funkcije abecednim redom.
Excel 2010, Excel Web App
Excel funkcije (po kategoriji)
Članak Navodi sve Excel 2010 funkcije po njihovim kategorijama, na primer „Logičke funkcije“ ili „Tekstualne funkcije“.
Excel 2010, Excel Web App...
Funkcije kocke (referenca)
Članak Kliknite na jednu od veza na sledećoj listi da biste videli detaljnu pomoć o funkciji. Funkcija Opis Funkcija CUBEKPIMEMBER Rezultat ove funkcije je ključni ind...
Excel 2010, Excel Web App
Funkcije kompatibilnosti (referenca)
Članak Kliknite na jednu od veza na sledećoj listi da biste videli detaljnu pomoć o funkciji. Važna napomena     Sve funkcije su zamenjene novim funkcijama koje mogu d...
Excel 2010, Excel Web App
Pratite tokove novca: izračunavanje funkcija NPV i IRR u programu Excel
Članak Niste baš uspešni u traženju najboljeg načina da uvećate rentabilnost i umanjite rizik svojih poslovnih investicija? Brigama je došao kraj. Opustite se i prepus...
Excel 2010, Excel Web App
Logičke funkcije (referenca)
Članak Koristite logičke funkcije kao što su IF, OR, AND, NOT, TRUE, FALSE i IFERROR da biste saznali da li su određeni uslovi tačni ili netačni.
Excel 2010, Excel Web App...
Kartica sa kratkim uputstvima: saveti za rešavanje najčešćih problema sa funkcijom VLOOKUP
Članak Odštampajte listu saveta i tehnika za izbegavanje greške #N/A i drugih grešaka u funkciji VLOOKUP.
Excel 2013, Excel 2010...
Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)
Članak Kliknite na jednu od veza na sledećoj listi da biste videli detaljnu pomoć o funkciji. Funkcija Opis Funkcija ABS Daje apsolutnu vrednost broja Funkcija ACOS Da...
Excel 2010, Excel Web App
CHAR (funkcija CHAR)
Članak Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije CHAR u programu Microsoft Excel. Opis Daje znak koji je određen brojem. Koristite funkciju CHAR da bist...
Excel 2010, Excel Web App
Inženjerske funkcije (referenca)
Članak Kliknite na jednu od veza na sledećoj listi da biste videli detaljnu pomoć o funkciji. Funkcija Opis Funkcija BESSELI Daje izmenjenu Beselovu funkciju In(x) Fun...
Excel 2010, Excel Web App
Korisnički definisane funkcije koje su instalirane sa programskim dodacima (referenca)
Članak Ako programski dodaci koje instalirate sadrže funkcije, ove funkcije programskog dodatka i automatizacije biće dostupne u dijalogu Umetanje funkcije u kategorij...
Excel 2010, Excel Web App
Tekstualne funkcije (referenca)
Članak Kliknite na jednu od veza na sledećoj listi da biste videli detaljnu pomoć o funkciji. Funkcija Opis Funkcija ASC Menja engleska slova pune širine (dvobajtna) i...
Excel 2010, Excel Web App...
Funkcije baze podataka (referenca)
Članak Kliknite na jednu od veza na sledećoj listi da biste videli detaljnu pomoć o funkciji. Funkcija Opis Funkcija DAVERAGE Daje prosečnu vrednost izabranih stavki b...
Excel 2010, Excel Web App
Finansijske funkcije (referenca)
Članak Neki od sadržaja u ovoj temi nisu dostupni za određene jezike. Kliknite na jednu od veza na sledećoj listi da biste videli detaljnu pomoć o funkciji. Funkcija O...
Excel 2010, Excel Web App
Funkcije datuma i vremena (referenca)
Članak Kliknite na jednu od veza na sledećoj listi da biste videli detaljnu pomoć o funkciji. Funkcija Opis Funkcija DATE Daje redni broj koji odgovara određenom datum...
Excel 2010, Excel Web App
Statističke funkcije (reference)
Članak Kliknite na jednu od veza na sledećoj listi da biste videli detaljnu pomoć o funkciji. Funkcija Opis Funkcija AVEDEV Daje prosek apsolutnih odstupanja mesta pod...
Excel 2010, Excel Web App
Informacione funkcije (referenca)
Članak Kliknite na jednu od veza na sledećoj listi da biste videli detaljnu pomoć o funkciji. Funkcija Opis Funkcija CELL Daje informacije o oblikovanju, lokaciji ili ...
Excel 2010, Excel Web App...
Gde se nalazi pomoć za funkciju ANOVA?
Članak Problemi Ne možete da pronađete pomoć za funkciju ANOVA . Uzrok U programu Microsoft Excel ne postoji ugrađena funkcija ANOVA niti odgovarajuća pomoć. Rešenje I...
Excel 2010
Excel funkcije (abecednim redom)
Članak Navodi sve Excel funkcije abecednim redom.
Excel 2013, Excel Online
Excel funkcije (po kategoriji)
Članak Navodi sve Excel funkcije po njihovim kategorijama, na primer „Logičke funkcije“ ili „Tekstualne funkcije“.
Excel 2013, Excel Online
Korisnički definisane funkcije koje su instalirane sa programskim dodacima (referenca)
Članak Navodi korisnički definisane funkcije (UDF-ove), kao što je funkcija EUROCONVERT, koje dolaze sa programskim dodacima koje instalirate.
Excel 2013, Excel Online
Informacione funkcije (referenca)
Članak Navodi sve informacione funkcije, kao što su funkcije INFO, ISBLANK i ISTEXT.
Excel 2013, Excel Online
Funkcije za pretraživanje i reference (referenca)
Članak Excel se dobija uz veliki broj funkcija za pretraživanje i reference koje vam omogućavaju da pronađete vrednosti koje se podudaraju. Ovaj članak koristite da bi...
Excel 2013, Excel Online
Kartica sa kratkim uputstvima: osveživač funkcije VLOOKUP
Članak Funkcija VLOOKUP traži vrednost, a onda prikazuje podatke u ćeliji koja odgovara toj vrednosti. Odštampajte ovu karticu kako bi vam bila pri ruci lista argumena...
Excel 2013, Excel Online
Pratite tokove novca: izračunavanje funkcija NPV i IRR u programu Excel
Članak Pomoću korišćenja funkcija NPV I IRR u programu Excel za projektovanje budućih tokova novca za preduzeće možete da otkrijete načine za uvećavanje profita i sman...
Excel 2013, Excel Online
PRETHODNO12SLEDEĆA
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com