Office.com rezultati
Upoznajte Word 2007 III: napravite dokumente odličnog izgleda
Obuka Pregled Neka se vaši dokumenti ističu. Pogledajte kako se menja izgled Microsoft Office Word 2007 dokumenata. Kada završite ovaj kurs, moći ćete da: Naglasit...
Word 2007
Održite korak sa drugima uz program Word 2007
Obuka Pregled Jeste li čuli? Vreme je da uhvatite korak sa drugima pomoću programa Microsoft Office Word 2007 . Naučite kako možete najbolje koristiti novu traku, p...
Word 2007
Upoznajte Word 2007 II: uredite tekst i redigujte dokumente
Obuka Pregled Unesite izmene u Microsoft Office Word 2007 dokumente. Saznajte kako se dodaje i briše tekst i kako se tekst premešta sa jednog mesta na drugo. Kada za...
Word 2007
Znakovi za nabrajanje, brojevi i liste
Obuka Pregled Raspoređivanje informacija na listama može ih učiniti mnogo lakše razumljivima. Saznajte detalje o znakovima za nabrajanje, brojevima i listama sa više...
Word 2007
Plan za obuku u programu Word 2007
Članak Sa bogatim audio i vizuelnim komponentama i interaktivnim, praktičnim sesijama, kursevi za obuku predstavljaju odličan način da postanete brži, žustriji i efika...
Word 2007
Tasterske prečice u sistemu Office 2007
Obuka Pregled Mnogi programi u sistemu Microsoft Office 2007 imaju potpuno novi izgled. Većina menija i traka sa alatkama je nestala i uz novi izgled prisutni su nov...
Access 2007, Excel 2007...
Ukrašavanje dokumenata pozadinama, ivicama i tekstualnim efektima
Obuka Pregled Dokument je dovršen, ali ga je potrebno malo ukrasiti. Učinite ga zanimljivijim i doteranijim pomoću ukrasnih elemenata u programu Microsoft Office Wor...
Word 2007
Ponovna upotreba teksta i drugih delova dokumenta: uvod u sastavne blokove
Obuka Pregled Delovi dokumenta ili sastavni blokovi omogućavaju jednostavno ponovno korišćenje teksta, elemenata dizajna i drugih delova dokumenta. Kada završite ovaj...
Word 2007
Osnove zaglavlja i podnožja stranice
Obuka Pregled U dokumente programa Word 2007 dodajte zaglavlja i podnožja stranica kao što su brojevi stranica, datum, naslov i ime autora. Kada završite ovaj kurs...
Word 2007
Održite korak sa drugima pomoću sistema 2007 Office
Obuka Pregled Saznajte osnovne informacije o novom izgledu poznatih programa sistema Microsoft Office 2007. Zatim isprobajte kako te promene funkcionišu. Kada završi...
Access 2007, Excel 2007...
Bezbednost I: kako vam sistem Office 2007 pomaže da budete bezbedniji
Obuka Pregled Saznajte više o bezbednosnim rizicima po računar i o načinima na koje možete da ga zaštitite, kao i o nač inu na koji novi formati datoteka u sistemu M...
Access 2007, Excel 2007...
Objedinjavanje pošte I: upotreba objedinjavanja pošte za masovno slanje pošte
Obuka Pregled Saznajte kako se koristi objedinjavanje pošte u programu Word 2007 radi pravljenja pisama i koverti za masovno slanje pošte. Nemate izdanje sistema Mic...
Word 2007
Zaglavlja i podnožja stranica za odeljke dokumenta
Obuka Pregled Koristeći Word 2007 kreirajte zaglavlja i podnožja stranica u dokumentu koji ima nekoliko delova , kao što je naslovna stranica i sadržaj iza kojih sled...
Word 2007
Objedinjavanje pošte II: upotreba trake i izvršavanje složenog objedinjavanja pošte
Obuka Pregled Prevaziđite osnove objedinjavanja pošte i kreirajte personalizovana tipska pisma i e-poruke, numerisane kupone itd. Nemate izdanje sistema Office 2007?...
Word 2007
Upoznajte Word 2007 I: kreirajte svoj prvi dokument
Obuka Pregled Nemate iskustva sa programom Microsoft Office Word 2007? Ovaj kurs, prvi u nizu od tri dela, pokazuje kako se kreira prvi dokument u programu Word. Ka...
Word 2007
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com