Office.com rezultati
Animiranje teksta ili objekata
Članak Prikaži sve Sakrij sve Ovaj članak sadrži: Pregled animiranja teksta i objekata Primena standardnih efekata animacije na tekst ili objekat Kreiranje i primena p...
PowerPoint 2007
Dodavanje zvučnih efekata animaciji ili hipervezi
Članak Prikaži sve Sakrij sve Dodavanje zvuka animaciji Pre nego što dodate zvuk animaciji (animacija: za dodavanje posebnih vizuelnih i zvučnih efekata u tekst ili ob...
PowerPoint 2007
Animiranje SmartArt grafike
Članak Prikaži sve Sakrij sve Ovaj članak sadrži: Pregled animacije Dodavanje animacije Obrnuti redosled animacije Uklanjanje animacije Pregled animacije Za dodatni na...
PowerPoint 2007
Korišćenje uzoraka animacija u prezentaciji
Članak Prikaži sve Sakrij sve U ovom članku Uvod u efekte uzorka animacije Primena ulaznih i izlaznih efekata animacije na delove teksta Primena zvučnih efekata na del...
PowerPoint 2007
Menjanje ili uklanjanje efekata zamene između slajdova
Članak Efekte zamene slajda možete promeniti ili ukloniti sa nekih ili svih slajdova u prezentaciji. Izaberite jednu od sledećih mogućnosti: Menjanje svih efekata zame...
PowerPoint 2007
Dodavanje efekta zamene pri prelasku sa slajda na slajd
Članak Efekti zamene slajdova su efekti nalik animacijama koji se u prikazu projekcije slajdova pojavljuju kada se premeštate sa jednog slajda na drugi. Možete da odre...
PowerPoint 2007
Menjanje i brisanje efekta animacije
Članak Izaberite jednu od sledećih mogućnosti: Menjanje vremenskog rasporeda za efekat animacije Brisanje efekta animacije Menjanje vremenskog rasporeda za efekat anim...
PowerPoint 2007
Reprodukcija Adobe Macromedia Flash animacije u prezentaciji
Članak Ako imate animiranu grafiku kreiranu pomoću programa Adobe Macromedia Flash i sačuvanu kao Shockwave datoteku sa oznakom tipa .swf, možete je reprodukovati u Mi...
PowerPoint 2007
Izbrisao sam 3-D efekte iz mog oblika ali se oni ponovo pojavljuju
Članak Prikaži sve Sakrij sve Simptomi Kada dodate trodimenzionalne (3-D) efekte u čuvar mesta (čuvari mesta: okviri sa tačkastim ili isprekidanim ivicama koji su deo ...
PowerPoint 2007
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com