Office.com rezultati
Dodeljivanje hiperveze dugmetu trake sa alatkama ili komandi menija
Članak Prikaži sve Sakrij sve Možete da prerasporedite i promenite dugmad, menije i komande menija na traci sa alatkama pomoću miša ili dijaloga Preraspoređivanje koma...
OneNote 2007, Outlook 2007...
Grupisanje srodnih dugmadi i menija na traci sa alatkama
Članak Prikaži sve Sakrij sve Možete da prerasporedite i promenite dugmad, menije i komande menija na traci sa alatkama pomoću miša ili dijaloga Preraspoređivanje koma...
InfoPath 2007, OneNote 2007...
Animate menus
Članak U meniju Alatke izaberite stavku Prilagodi . Izaberite karticu Opcije . U padajućoj listi Animacije menija izaberite animaciju menija koju želite da koristite.
Excel 2003, Outlook 2003...
Rešavanje problema traka sa alatkama i menija
Članak Prikaži sve Sakrij sve Nije moguće pronaći komandu menija, dugme trake sa alatkama ili opciju dijaloga Moguće je da meni nije razvučen. Ako se strelice pojavlju...
Outlook 2003, PowerPoint 2003
About menus and toolbars
Članak Prikaži sve Sakrij sve Svi meniji (meni: lista komandi koja se prikazuje kada na traci sa menijima ili na traci sa alatkama izaberete naziv menija.) prikazuju l...
Excel 2003, Outlook 2003...
Prikaži ili sakrij traku sa alatkama
Članak Prikaži sve Sakrij sve Prikazivanje trake sa alatkama Kliknite desnim tasterom miša na bilo koju traku sa alatkama, a zatim u priručnom meniju (priručni meni: m...
Excel 2003, Outlook 2003...
Menjanje sličice na dugmetu
Članak Prikaži sve Sakrij sve Možete da prerasporedite i promenite dugmad, menije i komande menija na traci sa alatkama pomoću miša ili dijaloga Preraspoređivanje koma...
Excel 2003, Outlook 2003...
Brisanje trake sa alatkama ili menija
Članak Prikaži sve Sakrij sve Možete da prerasporedite i promenite dugmad, menije i komande menija na traci sa alatkama pomoću miša ili dijaloga Preraspoređivanje koma...
Excel 2003, Outlook 2003...
Preimenovanje prilagođene trake sa alatkama
Članak Prikaži sve Sakrij sve Bilo koju prilagođenu traku sa alatkama koju ste sami kreirali možete da preimenujete. Međutim, ne možete da preimenujete nijednu od ugra...
Excel 2003, Outlook 2003...
Rešavanje problema menija
Članak Prikaži sve Sakrij sve U meniju Prikaz nema komande Idi na . Podmeni Idi na je preimenovan u Prelaženje i sada je postao meni najvišeg nivoa između menija Prika...
Outlook 2003
Preimenovanje dugmeta, komande u meniju ili menija
Članak Prikaži sve Sakrij sve Možete da prerasporedite i promenite dugmad, menije i komande menija na traci sa alatkama pomoću miša ili dijaloga Preraspoređivanje koma...
Excel 2003, Outlook 2003...
Prikazivanje ikone, teksta ili i ikone i teksta na komandi menija ili dugmetu
Članak Prikaži sve Sakrij sve Možete da prerasporedite i promenite dugmad, menije i komande menija na traci sa alatkama pomoću miša ili dijaloga Preraspoređivanje koma...
Excel 2003, Outlook 2003...
Kreiranje prilagođene trake sa alatkama
Članak U meniju Alatke izaberite stavku Prilagodi , a zatim karticu Trake sa alatkama . Kliknite na dugme Nova . Upišite ime koje želite, a zatim kliknite na dugme U r...
Outlook 2003
Dodavanje dugmeta, menija ili komande
Članak Prikaži sve Sakrij sve Izaberite jednu od opcija: Dodavanje dugmeta ili menija na traku sa alatkama U meniju Prikaz postavite pokazivač na opciju Trake sa alatk...
Outlook 2003
Menjanje veličine dugmeta ili okvira padajuće liste na traci sa alatkama
Članak Prikaži sve Sakrij sve Izaberite: Povećavanje dugmadi na traci sa alatkama U meniju Alatke izaberite stavku Prilagodi . Izaberite karticu Opcije . Potvrdite izb...
Excel 2003, Outlook 2003...
Vraćanje postavki za dugmad, komande ili trake sa alatkama u početno stanje
Članak Prikaži sve Sakrij sve Možete da prerasporedite i promenite dugmad, menije i komande menija na traci sa alatkama pomoću miša ili dijaloga Preraspoređivanje koma...
Excel 2003, Outlook 2003...
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com