Office.com rezultati
Biranje listova
Članak Prikaži sve Sakrij sve Kada unosite nove ili menjate postojeće podatke, te promene utiču na sve izabrane listove. Ove promene mogu da zamene podatke na aktivnom...
Excel 2003
Biranje imenovanog opsega ili reference ćelija
Članak Prikaži sve Sakrij sve Da biste izabrali Uradite sledeće Imenovani opseg (opseg: dve ili više ćelija na listu. Ćelije u opsegu mogu da budu susedne ili nesusedn...
Excel 2003
Biranje podataka ili ćelija
Članak Prikaži sve Sakrij sve Da biste izabrali Uradite sledeće Tekst u ćeliji Ako je uređivanje u ćeliji uključeno, izaberite ćeliju, dvaput kliknite na nju, a zatim ...
Excel 2003
Biranje ćelija koje sadrže određene podatke
Članak Prikaži sve Sakrij sve Kliknite na bilo koju ćeliju da biste izabrali sve ćelije ovog tipa na aktivnom radnom listu. Izaberite opseg (opseg: dve ili više ćelija...
Excel 2003
Izbor svih ćelija u radnom listu
Članak Prikaži sve Sakrij sve Da biste izabrali sve ćelije u radnom listu, izaberite jednu od sledećih radnji: Kliknite na dugme Izaberi sve . Pritisnite tastere CTRL+...
Excel 2003
Kreiranje dinamičkog imenovanog opsega na radnom listu
Članak Odnosi se na Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Excel 2000 i 2002 Upotrebom formula iz sledećih primera možete da kreirate dinamički imenovani opseg koji se ...
Excel 2003
Prikazivanje ili sakrivanje reda sa zbirom na listi
Članak Na traci sa alatkama Lista kliknite na dugme Uključi/isključi red sa zbirom . Ovo će prikazati red sa zbirom u slučaju da nije prikazan, odnosno sakriti ga u sl...
Excel 2003
Pomeranje sadržaja na radnom listu
Članak Prikaži sve Sakrij sve Kliknite na bilo koju ćeliju ili koristite tastere sa strelicama da biste se pomerali između ćelija na radnom listu. Kada pređete na ćeli...
Excel 2003
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com