Prvi koraci u programu Word 2013

Word 2013 Rukuje video zapisima, PDF dokumentima
i mnogim drugim stavkama. Pogledajte kako.

Pogledajte šta je novo

Prebacivanje sa prethodne verzije

Prelazak na Word 2013


Dodatna pomoć za prelazak na novi Word

Naučite osnove i još toga

Naučite osnove i još togaDodatne osnove i još toga
zwd150