Promena preporučenih postavki ažuriranja i dijagnostike

Kad se dovrši instalacija sistema Microsoft Office, od vas se traži da izaberete nivo učešća u Microsoft ponudama kao što su važne ispravke proizvoda i Office dijagnostika. Ako opcije ne podesite sada, ne brinite, njih možete promeniti u bilo kom trenutku.

 Važno    Informacije koje Microsoft prikupi ili koje mu pošaljete neće se koristiti za identifikaciju ili stupanje u kontakt sa vama. Da biste saznali više, pogledajte članak Istaknuti sadržaji iz izjave o privatnosti za Microsoft Office 2010 ili Istaknuti sadržaji iz izjave o privatnosti za Microsoft Office 2013 na veb lokaciji Office.com.

Promena postavki

Promena postavki za Windows Update

 Napomena    Ako je uz Microsoft Office proizvod instalirana i usluga Microsoft Office „Klikni i pokreni“, koristite ispravke za proizvod „Klikni i pokreni“ umesto usluge Microsoft Update. U sistemu Office 2010 izaberite stavke Datoteka, > Pomoć > Opcije ažuriranja, a zatim izaberite željenu opciju. U sistemu Office 2013 izaberite stavke Datoteka > stavke Nalog > Opcije ažuriranja i izaberite željenu opciju.

Prikaži Ako koristite Windows 8 (važi za Office 2010 i 2013)

 1. Na traci sa Dugmadima potražite Aplikacije za Kontrolnu tablu .
 2. Izaberite stavku Sistem i bezbednost, a zatim izaberite stavku Windows Update.
 3. Izaberite stavku Promeni postavke.
 4. Odaberite željene stavke, a zatim kliknite na dugme U redu.

Prikaži Ako koristite Windows 7 (važi za Office 2010 i 2013)

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla
 2. Izaberite stavku Sistem i bezbednost, a zatim izaberite stavku Windows Update.
 3. Izaberite stavku Promeni postavke.
 4. Odaberite postavke i kliknite na dugme U redu.

Prikaži Ako koristite operativni sistem Windows Vista (važi samo ako koristite Office 2010)

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla
 2. U okviru Bezbednost kliknite na dugme Da li postoje ažurirane verzije?, a zatim kliknite na dugme Promeni postavke.
 3. Odaberite postavke i kliknite na dugme U redu.

Prikaži Ako koristite Windows XP (važi samo ako koristite Office 2010)

 1. Posetite veb lokaciju Microsoft Update.
 2. Izaberite stavku Promeni postavke.
 3. U okviru Za prestanak korišćenja usluge Microsoft Update potvrdite izbor u polju za potvrdu Onemogući Microsoft Update softver i omogući mi da koristim samo Windows Update.
 4. Izaberite stavku Odmah primeni promene i kliknite na dugme Da.

Vrh stranice Vrh stranice

Promena postavki za opcije privatnosti

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Centar za poverenje > Postavke centra za poverenje > Opcije privatnosti.
 2. Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu pored opcije koju želite da promenite.
 3. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

Više informacija o svakoj opcijiUpotreba preporučenih postavki

 Napomena    Ako je uz Microsoft Office proizvod instalirana i usluga Microsoft Office „Klikni i pokreni“, koristite ispravke za proizvod „Klikni i pokreni“ umesto usluge Microsoft Update. U sistemu Office 2010 izaberite stavke Datoteka, > Pomoć > Opcije ažuriranja, a zatim izaberite željenu opciju. U sistemu Office 2013 izaberite stavke Datoteka > stavke Nalog > Opcije ažuriranja i izaberite željenu opciju.

 • Windows Vista, Windows 7 i Windows 8      Izbor ove postavke omogućava uslugu Microsoft Update i automatsko ažuriranje. Važne i preporučene ispravke za Office i drugi Microsoft softver instaliraju se automatski. Važne ispravke obezbeđuju znatne prednosti, na primer bolju zaštitu od bezbednosnih pretnji i pretnji po privatnost. One poboljšavaju i pouzdanost računara i softvera. Ako se softver povezuje sa nekom uslugom na mreži, važne ispravke mogu se instalirati, ukoliko je to potrebno, da bi održavale vaš pristup usluzi na mreži. Preporučene ispravke su namenjene problemima koji nisu kritični i pomažu u poboljšanju utiska pri radu na računaru. Takođe vam može biti ponuđen novi opcionalni Office i Microsoft softver. Novi softver se neće instalirati automatski.
 • Windows XP      Izbor ove postavke omogućava uslugu Microsoft Update i automatsko ažuriranje. Ispravke visokog prioriteta za Office i drugi Microsoft softver instaliraju se automatski. Ove ispravke obezbeđuju znatne prednosti, na primer bolju zaštitu od bezbednosnih pretnji i pretnji po privatnost. One poboljšavaju i pouzdanost računara i softvera. Ako se softver povezuje sa nekom uslugom na mreži, ispravke visokog prioriteta mogu se instalirati, ukoliko je to potrebno, da bi održavale vaš pristup usluzi na mreži. U okviru ove postavke ćete dobijati i obaveštenja o ispravkama za novi softver.

Dobićete i sledeće usluge:

 • Pomoć na mreži kada postoji veza sa internetom

Ovo vam omogućava da pretražujete sadržaj pomoći na veb lokaciji Office.com i odaberete da li će se ažurirani sadržaj pomoći preuzimati na računar.

 • Važnost pretrage pomoći na mreži

Ovo otkriva Office programe na računaru i pruža vam bolje rezultate pretrage kada ste povezani sa veb lokacijom Office.com.

 • Ispravke za pouzdanost

Ovo računaru omogućava da automatski prima ispravke koje pomažu u praćenju i rešavanju neočekivanog zatvaranja programa i otkazivanja sistema.

 • Program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva (CEIP)

Ovo vas uključuje u program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva, što pomaže u poboljšanju sistema Microsoft Office.

Vrh stranice Vrh stranice

Instalacija samo ispravki

 Napomena    Ako je uz Microsoft Office proizvod instalirana i usluga Microsoft Office „Klikni i pokreni“, koristite ispravke za proizvod „Klikni i pokreni“ umesto usluge Microsoft Update. U sistemu Office 2010 izaberite stavke Datoteka, > Pomoć > Opcije ažuriranja, a zatim izaberite željenu opciju. U sistemu Office 2013 izaberite stavke Datoteka > stavke Nalog > Opcije ažuriranja i izaberite željenu opciju.

 • Windows Vista, Windows 7 i Windows 8      Izbor ove postavke omogućava uslugu Microsoft Update i automatsko ažuriranje. Važne i preporučene ispravke za Office i drugi Microsoft softver instaliraju se automatski. Važne ispravke obezbeđuju znatne prednosti, na primer bolju zaštitu od bezbednosnih pretnji i pretnji po privatnost. One poboljšavaju i pouzdanost računara i softvera. Ako se softver povezuje sa nekom uslugom na mreži, važne ispravke mogu se instalirati, ukoliko je to potrebno, da bi održavale vaš pristup usluzi na mreži. Preporučene ispravke su namenjene problemima koji nisu kritični i pomažu u poboljšanju utiska pri radu na računaru. Takođe vam može biti ponuđen novi opcionalni Office i Microsoft softver. Novi softver se neće instalirati automatski.
 • Windows XP      Izbor ove postavke omogućava uslugu Microsoft Update i automatsko ažuriranje. Ispravke visokog prioriteta za Office i drugi Microsoft softver instaliraju se automatski. Ove ispravke obezbeđuju znatne prednosti, na primer bolju zaštitu od bezbednosnih pretnji i pretnji po privatnost. One poboljšavaju i pouzdanost računara i softvera. Ako se softver povezuje sa nekom uslugom na mreži, ispravke visokog prioriteta mogu se instalirati, ukoliko je to potrebno, da bi održavale vaš pristup usluzi na mreži. U okviru ove postavke ćete dobijati i obaveštenja o ispravkama za novi softver.

Vrh stranice Vrh stranice

Bez promena

Kada odaberete ovu postavku, ispravke se ne preuzimaju automatski na računar, Office dijagnostika ne može da utvrdi i reši probleme sa Office programima koje ste instalirali i Microsoft ne prikuplja informacije za poboljšanje rada sistema Office.

Vrh stranice Vrh stranice

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010