Preuzimanje, instaliranje, konfigurisanje i aktiviranje pretplate na Office 365 Home ili sistema Office 2013

Ponekad ljudi nailaze na probleme prilikom instalacije sistema Office. Slede detaljne informacije koje će vam pomoći da uspešno obavite instalaciju, kao i lista poznatih problema i rešenja za njih.

Instalacija

Da biste proverili da li je Office uspešno instaliran, prijavite se na adresi Office.com koristeći Microsoft nalog koji ste koristili za kupovinu sistema Office. Detalje instalacije sistema Office ćete videti na stranici Moj nalog:

Ako ste kupili Office 365 Home, instalaciju možete da obavite na najviše 5 PC ili Mac računara:

Nadogradnja

Koristite neku Preview verziju sistema Office?