Pregled aplikacije „Osobe“

Aplikacija „Osobe“ je mesto na kojem se skladište lični kontakti i na kojem možete prikazati sve adresare koji su podešeni za organizaciju.

U ovom članku


Šta ćete videti u aplikaciji „Osobe“

Prikaz „Osobe“

 1. Kreirajte novi kontakt tako što ćete izabrati stavku Novi Novi.
 2. Sva mesta na kojima možete pronaći kontakt informacije.
 3. Pretraga. Otkucajte ime osobe ovde da biste je pretražili u kontaktima i adresaru organizacije. Više informacija potražite u članku Pretraga u programu Outlook Web App.
 4. Spisak svih kontakata u trenutnoj fascikli.
 5. Kartica kontakta za izabranu osobu.
 6. Radnje koje su vam dostupne direktno sa kontakt kartice. Izaberite ikone da biste poslali poruku, započeli sesiju razmene trenutnih poruka ili kreirali poziv za sastanak.

Vrh stranice Vrh stranice

Kreiranje novog kontakta

Da biste kreirali kontakt, u okviru Moji kontakti izaberite fasciklu u kojoj želite da kreirate kontakt, a zatim izaberite stavku Novi Novi i izaberite stavku Kreiraj kontakt.

prazankontakt

Ovo će otvoriti prazan obrazac kontakta. Popunite željene detalje. Kliknite na ikonu Novi da biste videli još opcija za taj tip informacija. Na primer, ako osoba koju dodajete u kontakte ima više brojeva telefona, kliknite na dugme Novi pored stavke Telefon da biste dodali brojeve telefona.

Kada završite, kliknite na dugme Sačuvaj Sačuvaj da biste sačuvali promene ili na dugme Odbaci Odbaci da biste otkazali.

 Napomena    Ako želite da kreirate novi Lync kontakt, otvorite program Lync na računaru ili uređaju gde ste ga instalirali, a zatim odatle dodajte kontakt. Više informacija potražite u članku Dodavanje kontakta u programu Lync.

Kreiranje grupe

Možete kreirati dva tipa grupa u programu Outlook Web App. Prvi je lična grupa, koja predstavlja grupu uskladištenu u fascikli „Kontakti“ i može da sadrži stavke iz ličnih kontakata i iz adresara organizacije.

Da biste kreirali ličnu grupu, u okviru Moji kontakti izaberite fasciklu u kojoj želite da kreirate grupu, a zatim izaberite stavku Nova Nova i izaberite stavku Kreiraj grupu.

Nova lična grupa

Ovo će otvoriti prazan obrazac grupe. Unesite željeno ime grupe i sve napomene. Da biste dodali članove, u polju Članovi otkucajte ime osobe koju želite da dodate. Outlook Web App će potražiti ime koje se podudara u vašim kontaktima i u adresaru organizacije. Ako se ne pronađe podudaranje, možete potražiti tu osobu. Takođe možete direktno da otkucate e-adresu u polju Članovi. Pritisnite taster Enter da biste svoj izbor dodali u grupu.

Kada završite, kliknite na dugme Sačuvaj Sačuvaj da biste sačuvali promene ili na dugme Odbaci Odbaci da biste otkazali.

Kreiranje deljene grupe

U zavisnosti od postavki vašeg naloga, možda možete da kreirate grupe koje će se pojaviti u adresaru organizacije. Da biste saznali kako da kreirate deljene grupe i upravljate njima, pogledajte članak Grupe za distribuciju.

Kreiranje kontakta iz poruke

Svaki kontakt koji vidite u poruci možete dodati u svoje kontakte. Da biste dodali kontakt iz poruke:

 1. Izaberite ime da biste videli kontakt karticu.
 2. Izaberite stavku Dodaj u kontakte.
  Dodaj kontakt sa kartice
 3. Dodajte dodatne informacije koje želite.
 4. Kliknite na dugme Sačuvaj Sačuvaj da biste dodali karticu u kontakte ili na dugme Odbaci Odbaci da biste otkazali.

Uređivanje kontakta

Pronađite i izaberite kontakt koji želite da uredite. Možete urediti samo kontakte u fasciklama u okviru Moji kontakti. Kada izaberete kontakt, videćete njegove detalje u oknu za čitanje. Da biste uredili njegove informacije, kliknite na dugme Uredi. Izvršite željene poruke i kliknite na dugme Sačuvaj Sačuvaj da biste sačuvali promene ili na dugme Odbaci Odbaci da biste otkazali.

Vrh stranice Vrh stranice

Povezivanje kontakata i raskidanje veze sa njima

Outlook Web App otkriva kontakte koji imaju ista ili veoma slična imena za prikaz i povezuje ih u jedan prikaz. Da biste videli koji kontakti su povezani, odaberite kontakt karticu i u oknu za čitanje u odeljku „Povezani kontakti“ izaberite stavku Upravljaj. Možete i da odaberete kontakte koje želite da povežete.

upravljanje profilima za kontakt

Ovo će prikazati povezane kontakte za tu karticu ukoliko oni postoje.

stranica sa povezanim kontaktima

 1. Prikažite sve kontakte povezane sa ovom kontakt karticom. Ako je dodata veza koju želite da uklonite, kliknite na nju da biste je prikazali ili raskinuli.
 2. Predložene veze prikazuju veze koje se mogu podudarati sa ovom osobom.
 3. Dodatne kontakte za povezivanje možete pronaći pretragom.

Sve promene koje izvršite biće sačuvane automatski kada ih izvršite. Kada završite, kliknite na dugme Odbaci da biste zatvorili prozor.

Korišćenje aplikacije Outlook Web App na mobilnom uređaju

Ako Outlook Web App koristite na mobilnom uređaju kao što je tablet ili pametni telefon, možda ćete videti nešto drugačije od onog na slikama iznad.

Osobe

Većina funkcija radi isto kao i kad Outlook Web App koristite na stonom ili laptop računaru, ali neke stvari funkcionišu malo drugačije.

Dodirnite ikonu za navigaciju Navigacija u donjem uglu da biste se prebacivali između stavki „Pošta“, „Kalendar“ i „Osobe“.

Da biste pretraživali, dodirnite ikonu pretrage Pretraži. Dodirnite ikonu za dodavanje u kontakte Dodaj u kontakte da biste izabranu stavku iz adresara organizacije dodali u kontakte. Dodirom ikone za još opcija Još opcija prikazaće se dodatni izbori.

Nove stavke kreirate tako što dodirnete ikonu za novu stavku Novo. Potražite ikone ševrona Ševron nagore Ševron nalevo da biste proširili ili skupili deo ekrana na kome se pojavljuju.

Da biste otvorili odeljak „Opcije“ dok koristite mobilni uređaj, dodirnite ikonu za još opcija Još opcija, a zatim stavku Opcije. Više informacija potražite u članku Opcije na mobilnom uređaju.

Pogledajte članak OWA za iPad i OWA za iPhone za informacije o aplikaciji OWA za uređaje.

Šta ako želim da saznam više?

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator, Outlook Web App, Outlook Web App za Office 365 Enterprise, Outlook Web App za Office 365 Small Business Premium