Podržani pregledači u sistemima Office 2013 i Office 365

Ako koristite aplikacije za Office, posebne zahteve potražite u člancima Aplikacije za Office na stonom računaru ili Aplikacije za Office u pregledaču u dolenavedenim odeljcima.

Minimalni zahtevi

Ukoliko želite najbolje rezultate sistema Microsoft Office prilikom korišćenja funkcija u pregledaču, evo koju minimalnu verziju pregledača treba da koristite:

  • Najmanje Windows Internet Explorer 9
  • Najmanje Mozilla Firefox 12
  • Najmanje Apple Safari 5
  • Najmanje Google Chrome 18

Da biste saznali o računarskim zahtevima, pogledajte članak Sistemski zahtevi za Office i Office 365.

Aplikacije za Office na stonom računaru

Za hostovanje funkcije Aplikacije za Office u programima Word, Excel, Outlook i programima projekta radne površine, koristite Internet Explorer 9 sa instaliranom najmanje MS12-037: Kumulativnom bezbednosnom ispravkom za Internet Explorer: 12. Jun 2012 .

Aplikacije za Office u pregledaču

Office Web Apps aplikacije takođe hostuju aplikacije za Office i zahtevaju pregledač koji podržava HTML 5 i JavaScript 5, kao što su:

Office na zahtev

  • Najmanje Windows Internet Explorer 9
  • Najmanje Mozilla Firefox 12
  • Najmanje Google Chrome 18

Word video reprodukcija

Program radne površine Word zahteva specijalizovane funkcije za reprodukovanje video sadržaja dobavljenog od strane:

 
 
Primenljivo na:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, Office 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013