Podešavanje e-pošte na ostalim telefonima i tablet računarima koji se mogu povezati sa internetom

Pomoću protokola POP ili IMAP možete podesiti e-poštu na velikom broju telefona i tableta koji se mogu povezati sa internetom. Međutim, pošto većina mobilnih telefona i uređaja podržava Exchange ActiveSync Ime funkcije za proces koji omogućava kontinuitet i sinhronizaciju između mobilnih uređaja i Exchange servera., preporučujmo da se povežete sa svojim nalogom pomoću protokola Exchange ActiveSync Ime funkcije za proces koji omogućava kontinuitet i sinhronizaciju između mobilnih uređaja i Exchange servera. (takođe poznato i kao povezivanje preko Exchange naloga). Kada se povežete sa nalogom pomoću protokola Exchange ActiveSync, možete koristiti e-poštu, kalendar, kontakte i ostale funkcije za saradnju koje su dostupne za vaš nalog. Ukoliko se povežete pomoću protokola POP ili IMAP, možete koristiti samo funkcije e-pošte.

Preporučujemo da pregledate članak Referenca podešavanja telefona i tablet računara pre nego što pokušate da koristite informacije iz ove teme za podešavanje POP ili IMAP naloga na telefonu ili uređaju. Iz tog članka ćete naučiti malo više o razlikama između protokola Exchange ActiveSync Ime funkcije za proces koji omogućava kontinuitet i sinhronizaciju između mobilnih uređaja i Exchange servera. i protokola POP ili IMAP. Možete takođe pronaći i vezu ka određenim instrukcijama za podešavanje telefona koji rade sa uobičajenim operativnim sistemima za mobilne telefone (na primer, Apple iOS, RIM BlackBerry®, Google Android, Nokia (Symbian), Windows Phone ili Windows Mobile).

Pošto pregledate taj članak, možete se vratiti na informacije ove stranice ako nema određenih instrukcija za podešavanje vašeg telefona.

U ovom članku


Podešavanje POP ili IMAP e-pošte na telefonima koji se mogu povezati sa internetom

Pokrenite program za e-poštu na telefonu i izaberite opciju dodavanja naloga. Ukoliko vam je potrebna pomoć da pronađete aplikaciju e-pošte, koristite uputstvo koju ste dobili sa telefonom ili tabletom.

Koristite sledeće informacije koje će vam pomoći da podesite e-poštu.

 • E-adresa: Ovo je vaša puna e-adresa (na primer neko@example.com).
 • Korisničko ime: Korisničko ime je vaša puna e-adresa (na primer neko@example.com).
 • Lozinka: Ovo je lozinka vašeg naloga e-pošte.
 • Postavke servera dolazne pošte: Ovo su postavke servera (POP3 ili IMAP4) dolazne pošte.
  • Ako se povezujete sa Office 365 e-poštom, koristite sledeće postavke.
Ime servera Port Metod šifrovanja
POP3 outlook.office365.com 995 SSL
IMAP4 outlook.office365.com 993 SSL
 • Postavke servera odlazne pošte: Ovo je ime SMTP servera.
  • Ako se povezujete sa Office 365 e-poštom, koristite sledeće postavke.
Ime servera Port Metod šifrovanja
SMTP smtp.office365.com 587 TLS
 • Postavke potvrde identiteta: Ukoliko program dozvoljava podešavanje naprednih postavki, upotrebite sledeće postavke.
  • Izaberite opciju da server odlazne pošte zahteva potvrdu identiteta.
  • Izaberite postavku koja omogućava da koristite isto korisničko ime i lozinku za slanje e-pošte.
  • Nemojte izabrati postavku za bezbednu potvrdu verodostojnosti lozinke.

Pronalaženje postavki servera

Ako se povezujete sa Office 365 e-poštom, nije potrebno da tražite postavke. Potrebne postavke navedene su u tabelama ranije u ovom članku. To su vaše postavke ako koristite najnoviju verziju usluge Office 365.

Ako se ne povezujete sa Office 365 e-poštom ili ako niste sigurni da li koristite najnoviju verziju usluge Office 365, uradite sledeće da biste potražili postavke.

 1. Prijavite se na svoj nalog pomoću Outlook Web App. Da biste dobili pomoć pri prijavljivanju, pogledajte članak Prijavljivanje na Outlook Web App aplikaciju.
 2. U programu Outlook Web App, na traci sa alatkama izaberite stavke Postavke Ikona zupčanika > Opcije > Nalog > Moj nalog > Postavke za POP i IMAP pristup.
 3. Ime POP3, IMAP4 i SMTP servera i druge postavke koje ćete možda morati da uneste, nalaze se na stranici Postavke za POP i IMAP pristup u okviru POP postavka,IMAP postavka   i SMTP postavka.

Šta još treba da znam?

 • Ako vidite poruku Nedostupno u okviru POP postavka,IMAP postavka   i SMTP postavka možda ćete morati da kontaktirate osobu koja upravlja vašim nalogom e-pošte da biste utvrdili ime svog Exchange ActiveSync Ime funkcije za proces koji omogućava kontinuitet i sinhronizaciju između mobilnih uređaja i Exchange servera. servera.
 • Podešavanje naloga e-pošte na mobilnom telefonu zahteva da imate tarifni paket kod svog operatera mobilne telefonije.
 • Secure Sockets Layer (SSL) i Transport Layer Security (TLS) metodi su koji pomažu da se obezbedi komunikacija između računara i servera e-pošte. Neki programi za rad sa e-poštom na SSL ili TLS upućuju kao na „šifrovanje“. U većini programa za rad sa e-poštom treba da otvorite postavku ili karticu „Više opcija“ da biste postavili SSL za POP i IMAP veze i TLS za SMTP veze.
 • Program za rad sa e-poštom može automatski pokušati da koristi port 110 ako koristite POP ili port 143 ako koristite IMAP. Ako program za rad sa e-poštom prikazuje port 110 ili 143, uverite se da ste izabrali SSL šifrovanje. Zatim unesite broj porta 995 da biste zamenili podrazumevani broj porta (110) ako koristite POP ili broj porta 993 da biste zamenili podrazumevani broj porta (143) ako koristite IMAP.
 • Program za rad sa e-poštom može automatski pokušati da koristi port 25 na serveru za SMTP. Ako program za rad sa e-poštom prikazuje port 25 za SMTP, uverite se da ste izabrali TLS šifrovanje. Zatim unesite 587 da biste zamenili podrazumevani broj porta (25).
 • Ako vaš naloge e-pošte zahteva registraciju, morate ga registrovati prvi put kada se prijavite na aplikaciju Outlook Web App. Povezivanje sa nalogom e-pošte putem mobilnog telefona neće uspeti ako niste registrovali nalog putem aplikacije Outlook Web App. Nakon što se prijavite na svoj nalog, odjavite se. Zatim pokušajte da se povežete pomoću svog mobilnog telefona. Da biste dobili više informacija o tome kako da se prijavite na svoj nalog pomoću aplikacije Outlook Web App, pogledajte Prijavljivanje na Outlook Web App aplikaciju.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator, Outlook Web App, Outlook Web App za Office 365 Enterprise, Outlook Web App za Office 365 Small Business Premium