Office vodič za dodir

Ako ste novi u sistemu Office uz Windows 8 na ekranu osetljivom na dodir, učenje nekoliko pokreta će vam pomoći da budete brži.

Osnovno:

Dodirnuti Pokret tapa
Umanjivanje primicanjem prstiju Primaknite prste zajedno
Uvećavanje razvlačenjem prstiju Razmaknite prste jedan od drugog
Prevlačenje Pokret prevlačenja
Brzo prevlačenje Brzo prevucite preko ekrana

Evo kako to funkcioniše u sistemu Office.

U Office programu

Za izvršavanje sledeće radnje... Uradite...
Prebacivanje na ceo ekran

Dodirnite dugme Režim celog ekrana na naslovnoj traci.

Ili dodirnite dugme Opcije prikaza trake na naslovnoj traci, a zatim stavku Automatski sakrij traku.

Prebacivanje na standardni prikaz

Dodirnite tri tačke na vrhu ekrana, a zatim dodirnite dugme Napusti režim celog ekrana.

Ili dodirnite dugme Opcije prikaza trake, a zatim stavku Prikaži kartice i komande.

Uključivanje režima kontrole dodirom

Dodirnite dugme Režim dodira na priručnoj traci.

Ili dodirnite ikonu ruke Režim kontrole dodirom/mišem na priručnoj traci, a zatim stavku Dodir.

(Ukoliko ne vidite ikonu ruke Režim kontrole dodirom/mišem, možete je dodati na priručnu traku. Pratite uputstva za prilagođavanje priručne trake.)

Isključivanje režima kontrole dodirom

Dodirnite dugme Režim dodira na priručnoj traci.

Ili dodirnite ikonu ruke Režim kontrole dodirom/mišem na priručnoj traci, a zatim stavku Miš.

Prilagođavanje priručne trake Pritisnite, držite i onda otpustite bilo koje dugme na priručnoj traci. Odaberite šta želite da uradite iz menija koji se pojavi.

Pomoću tastature na ekranu osetljivom na dodir

Za izvršavanje sledeće radnje... Uradite...
Prikazivanje tastature na ekranu osetljivom na dodir Dodirnite dugme Tastatura na ekranu osetljivom na dodir na traci zadataka.
Skrivanje tastature na ekranu osetljivom na dodir Dodirnite dugme X na tastaturi na ekranu osetljivom na dodir.
Usidravanje tastature na ekranu osetljivom na dodir Dodirnite dugme Usidri na tastaturi na ekranu osetljivom na dodir tako da ostane otvoren.
Odvajanje tastature na ekranu osetljivom na dodir Dodirnite dugme Odvoji na tastaturi na ekranu osetljivom na dodir.

Kretanje u datoteci

Za izvršavanje sledeće radnje... Uradite...
Pomeranje Dodirnite dokument i prevlačite ga nagore ili nadole.
Uvećavanje Razmaknite dva prsta.
Umanjivanje Primaknite dva prsta jedan prema drugom

Pravljenje selekcije

Za izvršavanje sledeće radnje... Uradite...
Postavljanje pokazivača Dodirnite datoteku.
Izbor teksta Dodirnite tekst i prevucite regulator selekcije.
Oblikovanje teksta Dodirnite izabrani tekst, zatim dodirnite opciju oblikovanja na maloj traci sa alatkama.

Rad sa oblicima i objektima

Za izvršavanje sledeće radnje... Uradite...
Premeštanje Dodirnite objekat i prevucite ga
Promena veličine Dodirnite objekat, a zatim pritisnite i prevucite regulator za promenu veličine objekta.
Rotiranje Dodirnite objekat, a zatim pritisnite i prevucite regulator za rotiranje.

U programu Excel

Za izvršavanje sledeće radnje... Uradite...
Uređivanje ćelije Dodirnite dvaput ćeliju.
Izbor skupa podataka Dodirnite ćeliju i prevucite regulator za selekciju.
Brisanje sadržaja ćelije Dodirnite ćeliju da biste je izabrali, ponovo dodirnite da biste otvorili malu traku sa alatkama, a zatim dodirite dugme Obriši.

U programu PowerPoint

Za izvršavanje sledeće radnje... Uradite...
Zumiranje slajda u prikazu projekcije slajdova Razmaknite dva prsta.
Umanjivanje slajda zumiranjem u prikazu projekcije slajdova Primaknite dva prsta jedan prema drugom
Prikaz kontrola u prikazu projekcije slajdova Dodirnite slajd.
Prelazak na prethodni ili sledeći slajd u normalnom prikazu Brzo prevucite vertikalno na slajdu ili dodirnite sličicu slajda u oknu sa sličicama.
Izbor više slajdova U oknu sa sličicama ili prikazu za sortiranje slajdova izvršite kratko, ,horizontalno prevlačenje preko svakog slajda dok se ne promeni boja ivice sličice.
Preraspoređivanje slajdova Prevucite slajd horizontalno iz okna sa sličicama i otpustite ga na novoj lokaciji.
Izbor više objekata Dodirnite objekat da biste ga izabrali, a zatim ga dodirnite i držite dok dodirom izaberete druge objekte.
Uređivanje teksta u objektima Dodirnite dvaput tekst.

Promena postavke prikaza

Za izvršavanje sledeće radnje... Uradite...
Povećavanje teksta i objekata Prevucite, dodirnite dugme „Start“, prevucite nagore, dodirnite stavku Sve aplikacije, zatim stavku Kontrolna tabla (u okviru „Windows sistem“), stavku Izgled i personalizacija, stavku Prikaz i na kraju stavku Srednje – 125%.
 
 
Primenljivo na:
Excel 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Word 2013