Izbor 32-bitne ili 64-bitne verzije sistema Office

U većini slučajeva instalirajte 32-bitnu verziju sistema Microsoft Office. Preporučuje se 32-bitna verzija sistema Office zato što ona pomaže u sprečavanju problema sa kompatibilnošću sa većinom drugih aplikacija, posebno sa programskim dodacima nezavisnih proizvođača.

Office instalira 32-bitnu verziju automatski čak i ako računar radi pod 64-bitnim izdanjima operativnog sistema Windows. Možete instalirati 64-bitnu verziju sistema Office ako obično radite sa izuzetno velikim bazama podataka ili radnim listovima odnosno ako projektujete za 64-bitnu platformu.

Ako već imate instaliranu 64-bitnu verziju sistema Office na računaru koji radi pod 64-bitnim operativnim sistemom, 64-bitna verzija sistema Office se automatski instalira.

Šta je uključeno u 64-bitnu verziju sistema Office?

Većina stvari uključenih u 32-bitnu verziju sistema Office uključeno je u 64-bitnu verziju sistema Office.

Slede neke stvari koje se ne nalaze u 64-bitnoj verziji sistema Office.

 • Biblioteka ActiveX kontrola, ComCtl    Ova biblioteka sadrži ActiveX kontrole koje se koriste za kreiranje rešenja. Ona se najčešće koristi u programima Microsoft Access, Microsoft Excel i Microsoft Word.
 • Kontrola SharePoint liste    Prikaz liste u SharePoint tehnologiji nije dostupan u 64-bitnoj verziji sistema Office.

Kompatibilnost sa postojećim Office datotekama i rešenjima

64-bitna verzija sistema Microsoft Office nije kompatibilna ni sa jednom 32-bitnom verzijom programa sistema Office. Zato morate najpre deinstalirati sve 32-bitne verzije programa sistema Office pre nego što instalirate 64-bitnu verziju sistema Office. Disk Office uključuje 32-bitne i 64-bitne verzije. Da biste instalirali 64-bitni Office, morate pokrenuti Setup.exe iz fascikle „x64“. Više informacija potražite u odeljku Instaliranje 64-bitne verzije sistema Office.

 • Biblioteka ActiveX kontrola, ComCtl    Nijedno rešenje koje koristi ove kontrole ne funkcioniše. Za neke od ovih kontrola nije dostupna nijedna dobra alternativa.
 • ActiveX kontrole i programski dodaci nezavisnih proizvođača    Ništa od ovoga ne funkcioniše sa 64-bitnom verzijom sistema Office.

 Napomena    Ne postoji 64-bitna verzija programa Visual Basic 6 i zato mnogi od tih objekata treba da se prenesu i ponovo napišu.

 • Microsoft Visual Basic za aplikacije (VBA)    VBA koji sadrži samo izjavu o deklarisanju funkcioniše u 64-bitnoj verziji sistema Office ako ručno ažurirate kôd.
 • Kompajlirane Access baze podataka    Datoteke .MDE i .ACCDE, koje predstavljaju uobičajen način na koji projektanti Access aplikacije distribuiraju i štite svoje intelektualno vlasništvo, ne funkcionišu u 64-bitnoj verziji sistema Office. Morate se obratiti projektantu aplikacije da biste ponovo kompajlirali, ponovo testirali i ponovo distribuirali rešenje u 64-bitnoj verziji.

Operativni sistemi potrebni za pokretanje 64-bitne verzije sistema Office

Računar mora da radi najmanje pod 64-bitnim izdanjem operativnog sistema Windows 7, Windows Server 7 ili Windows 8.

Instalacija 64-bitne verzije sistema Office

 Važno    Ako već imate instaliranu 64-bitnu verziju sistema Office na računaru koji radi pod 64-bitnim operativnim sistemom, pokretanje instalacionog programa iz osnovne fascikle instaliraće 64-bitnu verziju sistema Office.

Svi programski dodaci za sistem Office takođe moraju biti 64-bitni.

Tokom podešavanja

 1. Ako ste instalaciju sistema Office pokrenuli iz osnovne fascikle i izabrali stavku Prilagođeno, kliknite na dugme Zatvori da biste napustili instalaciju.
 2. Kliknite na dugme Da da biste otkazali instalaciju, a zatim kliknite na dugme Zatvori.Slika dugmeta
 3. Idite u fasciklu „x64“ na Office disku i kliknite dvaput na datoteku Setup.exe da biste pokrenuli 64-bitnu verziju instalacionog programa.

Pokretanje iz stavke „Moj nalog“

 1. Idite na Moj nalog na lokaciji Office.com.
 2. Izaberite stavku Opcije jezika i instalacije > Dodatne opcije instalacije > 64-bitna verzija sistema Office > Instaliraj.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Office 2013, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator