Pregled: radni prostori u programu SharePoint Workspace 2010

SharePoint Workspace 2010 omogućava vam da kreirate tri tipa radnih prostora:

  • SharePoint radne prostore
  • Groove radne prostore
  • Deljene fascikle

U ovom članku

Vrh stranice Vrh stranice

SharePoint radni prostori

Pomoću ovog tipa radnog prostora kreirate kopiju SharePoint lokacije na lokalnom računaru koja se automatski sinhronizuje sa serverom.

SharePoint radni prostor predstavlja ličnu kopiju SharePoint lokacije ili izabranih lista i biblioteka sa te lokacije koje odaberete da preuzmete van mreže i sinhronizujete. Radni prostor sadrži samo vas kao člana. Ispravke sadržaja delite sa drugim korisnicima sistema SharePoint tako što sinhronizujete radni prostor sa SharePoint lokacijom. Slično tome, sinhronizacijom radnog prostora primate i ispravke sadržaja koje korisnici sistema SharePoint naprave na SharePoint lokaciji.

Jednostavno rečeno, SharePoint radni prostor vam pruža pristup sadržaju SharePoint lokacije u bilo kom trenutku, bez obzira na to da li ste povezani sa mrežom ili ne.

Razlozi za kreiranje SharePoint radnih prostora

Najočigledniji razlog za kreiranje SharePoint radnog prostora jeste to što imate pristup podacima SharePoint lokacije kada niste u mogućnosti da pristupite svojoj mreži ili kada ste van mreže.

Pored toga, mnogim korisnicima se možda više dopadaju funkcije i okruženje za rad u SharePoint radnim prostorima, nego oni koje mogu da pronađu kada rade direktno na SharePoint lokacijama u veb pregledaču. Na primer, SharePoint radni prostori obezbeđuju brzu i jednostavnu navigaciju kroz liste i biblioteke. Između ovih lista i biblioteka možete se prebacivati tako što ćete kliknuti mišem i na taj način izbeći učitavanje veb stranica. Ako radite sa sadržajem sa nekoliko SharePoint lokacija, možete da preuzmete taj sadržaj u nekoliko SharePoint radnih prostora i organizujete ih na traci za pokretanje programa SharePoint Workspace radi brzog pristupa.

Na kraju, veliki broj korisnika će uživati u bogatim funkcijama aplikacije u SharePoint radnim prostorima i ceniti jednostavnost izvršavanja mnogih standardnih aktivnosti kao što je dodavanje novih stavki ili datoteka na liste i u biblioteke i njihovo uređivanje.

Načini kreiranja SharePoint radnog prostora

SharePoint radni prostor možete jednostavno kreirati direktno sa SharePoint lokacije tako što ćete u meniju Radnje na lokaciji izabrati stavku Sinhronizuj sa programom SharePoint Workspace. Ovo je verovatno najjednostavniji i najpouzdaniji način kreiranja radnog prostora, s obzirom na to da je polazna tačka SharePoint lokacija koju želite da kopirate na računar.

SharePoint radni prostor možete kreirati i sa trake za pokretanje programa SharePoint Workspace u prikazu „Backstage“. U tom slučaju će biti potrebno da znate veb adresu željene SharePoint lokacije i možda ćete morati da obezbedite akreditive za SharePoint lokaciju.

Opcije preuzimanja u SharePoint radnim prostorima

Kada prvi put kreirate SharePoint radni prostor, početne postavke preuzimanja su postavljene tako da se preuzimaju sve stavke sa svih podržanih lista i iz svih podržanih biblioteka na izabranoj SharePoint lokaciji. U slučaju biblioteka dokumenata, sadržaj stavke preuzimate u SharePoint radni prostor otvaranjem dokumenata ili upotrebom opcije Preuzmi sadržaj na kartici Sinhronizacija.

Preuzimanje opcionalno možete konfigurisati tako da hvata samo stavke sa izabranih lista i iz izabranih biblioteka. Izvršavanje selektivnog preuzimanja vam jednostavno pruža mogućnost odlaganja preuzimanja stavki sa drugih lista i iz drugih biblioteka dok ne poželite da radite sa tim sadržajem. Liste i biblioteke se i dalje pojavljuju u SharePoint radnom prostoru, ali umesto liste stavki, vidite opcije za preuzimanje stavki odmah ili odlazak na listu ili u biblioteku na SharePoint lokaciji.

Osnovni podaci o korišćenju spoljnih lista u programu SharePoint Workspace

Neke SharePoint liste kreiraju se pomoću Microsoft aplikacija usluga poslovnog povezivanja (BCS). Prilikom kreiranja SharePoint radnog prostora, ove liste se prikazuju u oknu sa sadržajem u okviru „Spoljne liste“ kada se sortiraju po tipu.

Osnovni podaci o nepodržanim tipovima sadržaja

SharePoint Workspace ne podržava preuzimanje sadržaja iz svih tipova SharePoint lista i biblioteka u SharePoint radni prostor. Na primer, nije moguće preuzeti sadržaj sa lokacija Survey ili Wiki. Kada kreirate SharePoint radni prostor, ovi tipovi sadržaja su navedeni na tabli sadržaja radnog prostora u okviru naslova Dostupno na serveru. SharePoint radni prostor obezbeđuje opciju Otvori listu u pregledaču.

Osnovni podaci o sinhronizaciji sadržaja između SharePoint radnog prostora i odgovarajuće SharePoint lokacije

SharePoint radni prostor pre svega predstavlja živu kopiju sadržaja uskladištenog na SharePoint lokaciji na serveru. Zbog toga se ispravke sadržaja u SharePoint radnom prostoru odražavaju na verziju na serveru svaki put kada se radni prostor i server sinhronizuju. Na primer, ako izbrišete ili preimenujete stavke u SharePoint radnom prostoru, te stavke se brišu ili preimenuju i na serveru. Slično tome, ako se stavke izbrišu ili preimenuju na serveru, takođe se brišu ili preimenuju u SharePoint radnom prostoru.

Osnovni podaci o brisanju SharePoint radnih prostora

Brisanje SharePoint radnog prostora sa trake za pokretanje samo uklanja ovu lokalnu kopiju SharePoint lokacije i nema nikakvog uticaja na sadržaj uskladišten na SharePoint lokaciji na serveru. Drugim rečima, brisanje SharePoint radnog prostora NE briše i sadržaj koji je sa servera preuzet u radni prostor. Kada izbrišete SharePoint radni prostor, možete po želji kreirati novi SharePoint radni prostor koji upućuje na istu SharePoint lokaciju.

Vrh stranice Vrh stranice

Groove radni prostori

Ovo je originalni tip radnog prostora koji je razvijen za program Microsoft Office Groove pre promene imena proizvoda u SharePoint Workspace.

Pomoću ovog tipa radnog prostora, grupe ili organizacije sa zajedničkim ciljevima mogu da dele ideje i sarađuju. Groove radni prostor obično sadrži dva ili više „članova“, tj. osoba koje se pridružuju radnom prostoru putem pozivnice. Sadržaj radnog prostora je veoma dinamičan. Svi članovi koji su u datom trenutku na mreži, trenutno vide sve ispravke koje dodaju oni sami ili drugi članovi. Drugi članovi i vi šaljete i primate ispravke kada se povežete sa mrežom.

Groove radni prostori omogućavaju članovima da rade sa raznim specijalizovanim alatkama aplikacije. Na primer, recimo da održavate sedmični sastanak na kojem diskutujete o razvoju marketinškog materijala. Aktivnosti mogu da uključe postavljanje rokova, dodeljivanje zadataka, kao i pregled dovršenog posla. Da bi olakšali ovaj sastanak, članovi radnog prostora mogu da objave datoteke u alatki za dokumente, diskutuju o problemima u alatki „Diskusija“ i sarađuju na dnevnom redu sastanka pomoću alatke kalendara. Svi članovi koji su istovremeno na mreži u radnom prostoru mogu da komuniciraju pomoću ćaskanja u realnom vremenu ili čak razgovaraju pomoću audio ćaskanja (ako njihovi računari imaju potrebne audio komponente).

Alatka za liste koristi se zajedno sa programom Microsoft Office InfoPath radi kreiranja prilagođenih alatki koje će se dodati u radni prostor. Složenost i funkcije prilagođene alatke mogu se razlikovati u velikoj meri, uglavnom u zavisnosti od veština i pronicljivosti dizajnera InfoPath alatke. Svaki dizajner bi trebalo da bude u mogućnosti da napravi jednostavnu alatku koja se sastoji od raznih polja za unos podataka raspoređenih u obrascu.

Ograničenja Groove radnog prostora

Iako ne postoje određena ograničenja veličine za radne prostore, za optimalne performanse preporučujemo ograničavanje veličine radnog prostora na 2 GB ili manje. Trenutnu veličinu radnog prostora možete prikazati u svojstvima radnog prostora.

 Napomena    SharePoint Workspace pozvanim osobama ne može da pošalje Groove radni prostor koji premašuje 2 GB. Vrh stranice Vrh stranice

Deljene fascikle

Kao alternativu Groove radnom prostoru, možete kreirati i deljenu fasciklu u sistemu datoteka. Ovaj tip radnog prostora vam omogućava da delite sadržaj fascikle iz Windows sistema datoteka na svim računarima na kojima imate nalog, kao i sa drugim korisnicima programa SharePoint Workspace pomoću pozivnice.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Office 2010