Korišćenje operativnog sistema Windows za bolji pristup sistemu Office

Postoji nekoliko načina na koje možete da poboljšate pristupačnost sistema Microsoft Office 2010 za osobe sa umanjenim sposobnostima. U mnogim slučajevima, najjednostavniji način prilagođavanja sistema radi povećanja pristupačnosti jeste upotreba postavki za pristupačnost u operativnom sistemu Microsoft Windows. Za više informacija uradite nešto od sledećeg:

  • Na veb lokaciji korporacije Microsoft pročitajte stranicu sa informacijama o pristupačnosti (samo na engl.).
  • Pročitajte teme pomoći u Centru za pomoć i podršku u sistemu Windows:
    1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pomoć i podrška.
    2. U polju Pretraga otkucajte termin pristupačnost i pritisnite taster ENTER.
    3. Sa liste Rezultati pretrage odaberite temu.
 
 
Primenljivo na:
Access 2013, Excel 2013, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, SharePoint Designer 2010, SharePoint Workspace 2010, Visio 2010