Video zapis: Poruka za sve

Napomena SkyDrive je sada OneDrive, a SkyDrive Pro je sada OneDrive for Business. Pročitajte više o ovoj promeni u članku Iz usluge SkyDrive na OneDrive.

Na javnom feedu za vesti možete da objavljujete da biste započeli razgovor koji svi u organizaciji mogu da vide. Objavljenoj poruci možete dodati različite funkcije kao što su slika, #oznaka ili @spominjanje i veze sa dokumentima, veb lokacijama i video zapisima. Svako ko vidi vašu poruku može da odgovori na nju. Ljudi koji vas prate vide vašu objavljenu poruku u svom prikazu „Pratim“, kao i u prikazu „Svi“. Ljudi koji vas ne prate vide vašu objavljenu poruku samo u prikazu „Svi“ feeda za vesti.