Šta je to OneDrive for Business?

OneDrive for Business je lična biblioteka namenjena za skladištenje i organizovanje poslovnih dokumenata. Kao sastavni deo usluge Office 365 ili SharePoint Server 2013, OneDrive for Business omogućava da radite u kontekstu organizacije, sa funkcijama kao što je direktan pristup adresaru organizacije.

 Napomena    OneDrive for Business se razlikuje od programa OneDrive, koji je namenjen ličnom prostoru za skladištenje odvojenom od radnog mesta. OneDrive for Business se takođe razlikuje od lokacije tima, koja je namenjena skladištenju dokumenata tima ili dokumenata u vezi sa projektom.

Napomena SkyDrive je sada OneDrive, a SkyDrive Pro je sada OneDrive for Business. Pročitajte više o ovoj promeni u članku Iz usluge SkyDrive na OneDrive.

Skladištenje poslovnih dokumenata i povezanih datoteka

Ako koristite Office 365, imate 1 TB prostora u oblaku za OneDrive for Business i povezani sadržaj lokacije. Ako je OneDrive for Business biblioteka hostovana na SharePoint serveru u organizaciji, administratori iz organizacije utvrđuju koliko je prostora za skladištenje dostupno.

Sve datoteke koje skladištite u usluzi OneDrive for Business na početku su privatne – samo vi možete da ih vidite – dok ne odlučite da ih podelite. Datoteku možete lako da podelite sa svima u organizaciji tako što ćete je, na primer, smestiti u fasciklu „Deljeno sa svima“. Takođe možete da delite datoteke sa određenim saradnicima kako biste mogli da sarađujete na projektima. Ako ste prijavljeni u Office 365, možda čak možete da delite sa partnerima izvan organizacije, u zavisnosti od toga šta vaše preduzeće dozvoljava.

Da biste koristili OneDrive for Business biblioteku, izaberite stavku OneDrive (skraćeno od OneDrive for Business) u zaglavlju na vrhu SharePoint ili Office 365 stranice.

Izbor OneDrive for Business biblioteke

OneDrive for Business vam je obezbeđen preko pretplate vaše organizacije na SharePoint Online u usluzi Office 365 ili preko lokalne instalacije sistema SharePoint Server 2013.

Da biste saznali više o OneDrive for Business biblioteci, pogledajte sledeće:

Vrh stranice Vrh stranice

Sinhronizacija usluge OneDrive for Business sa računarom

OneDrive for Business aplikacija za sinhronizovanje omogućava da sinhronizujete OneDrive for Business biblioteku ili druge SharePoint biblioteke lokacija sa lokalnim računarom. Aplikacija za sinhronizovanje dostupna je uz Office 2013 ili Office 365 pretplate koje uključuju Office 2013 aplikacije. Ako nemate Office 2013, možete i besplatno preuzetiOneDrive for Business aplikaciju za sinhronizovanje.

Da biste sinhronizovali OneDrive for Business, prijavite se u Office 365 ili SharePoint, izaberite stavku OneDrive na vrhu stranice, a zatim izaberite stavku Sinhronizuj.

Sinhronizacija biblioteke sa računarom

Sinhronizovane datoteke pronaći ćete u istraživaču datoteka, u okviru omiljenih stavki. Ako sinhronizujete Office 365 OneDrive for Business biblioteku, sinhronizovane datoteke pojavljuju se u fascikli OneDrive@<organizacija>. Ako želite, radite na njima lokalno i promene će biti automatski sinhronizovane sa OneDrive for Business bibliotekom kad budete na mreži.

Vrh stranice Vrh stranice

Po čemu se OneDrive for Business razlikuje od usluge OneDrive?

Microsoft nudi i uslugu skladištenja koja se zove OneDrive. Možda već koristite OneDrive za skladištenje dokumenata i drugog sadržaja u oblaku. Ta usluga se razlikuje od usluge OneDrive for Business u sledećem:

  • OneDrive je besplatan lični prostor za skladištenje na mreži koji dobijete uz Microsoft nalog ili Outlook.com. Koristite OneDrive za  čuvanje dokumenata, fotografija i drugih datoteka u oblaku, njihovo deljenje sa prijateljima pa čak i saradnju na sadržaju. Slobodno možete da odlučujete kako želite da ga koristite.
  • OneDrive for Business je prostor za skladištenje na mreži namenjen za poslovne potrebe. Vašom OneDrive for Business bibliotekom upravlja organizacija i dozvoljava da delite poslovne dokumente i zajednički radite na njima sa saradnicima. Administrator kolekcije lokacija u organizaciji kontroliše šta možete da radite u biblioteci.

 Napomena    U zaglavlju, ili na nekom drugom mestu na SharePoint ili Office 365 lokaciji, „ OneDrive “ pojavljuje se kao skraćenica za OneDrive for Business radi jednostavnosti.

Vrh stranice Vrh stranice

Saznajte više

Za više informacija o korišćenju OneDrive for Business i OneDrive for Business aplikacije za sinhronizaciju pogledajte sledeće:

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator, OneDrive for Business, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard