Stranica 7 od 18PRETHODNOSLEDEĆA

SharePoint biblioteke dokumenata I: Uvod u deljenje datoteka

Proverite svoje znanje

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.


Gde možete da nabavite biblioteku dokumenata?

Možete je dobiti u svojoj kopiji programa Word 2007, Excel 2007 ili PowerPoint 2007.

Možete da ih nabavite samo ako vaše preduzeće ima Microsoft Office SharePoint Server.

Možete je dobiti na Microsoft Windows SharePoint Services lokaciji ili na Microsoft Office SharePoint Server lokaciji.

Možete ih dobiti na bilo kom mrežnom serveru koji vam je dostupan.

Ovaj kurs se bavi samo tehnologijom Windows SharePoint Services 3.0 i sistemom Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Tačno.

Netačno.

Kako možete da saznate koju verziju tehnologije Windows SharePoint Services ili sistema Office SharePoint Server koristi vaša lokacija?

U meniju „Pomoć“ izabraćete stavku „Osnovni podaci“.

Pitaćete IT odeljenje ili osobu koja je podesila lokaciju.

Ako sa leve strane vidite vezu „Deljeni dokumenti“, znaćete da imate verziju 3.0.

Pogledaćete sâm server, a broj verzije biće odštampan na spoljašnjoj površini.

U sledećoj URL adresi koji deo bi trebalo da zapazite?

http://sharepoint/Marketing%20Team%20Documents/Forms/AllItems.aspx

http://sharepoint/Marketing%20Team%20Documents/Forms/

http://sharepoint/Marketing%20Team%20Documents/

http://sharepoint/marketing

http://sharepoint

SharePoint biblioteka dokumenata je:

Kolekcija datoteka na računaru koju vi organizujete.

Grupa dokumenata priložena e-poruci.

Mesto na SharePoint lokaciji gde možete da dodate samo Word dokumente, ne i Excel ili PowerPoint datoteke.

Mesto na SharePoint lokaciji gde možete da kreirate, prikupljate i ažurirate datoteke sa drugima.

Stranica 7 od 18PRETHODNOSLEDEĆA