Navigacija u interfejsu sa komandama trake

Ovaj članak predstavlja funkciju trake i obezbeđuje vodič za pronalaženje poznatih alatki i komandi u ovom ažuriranom korisničkom interfejsu (UI). Traka je interfejs sa komandama koji iznosi veliki broj kontrola na videlo i postavlja ih na jednu stranicu na kojoj su najkorisnije. Slično korisničkom interfejsu u proizvodima kao što je Microsoft Word 2010, traka predstavlja traku sa alatkama koja se pojavljuje duž vrha svake stranice i prikazuje mnoge najčešće korišćene alatke, kontrole i komande.

Pregled interfejsa SharePoint trake

Broj i tipovi kontrola koje se pojavljuju na traci razlikuju se u zavisnosti od konteksta i delom zavise od tipa stranice koju prikazujete, nivoa kontrole koji je administrator dodelio korisnicima i nivoa dozvola u okviru lokacije.

U ovom članku


Korišćenje trake

Iako traka predstavlja novi način organizovanja i prikazivanja kontrola u okviru sistema SharePoint, same kontrole su neznatno promenjene u odnosu na prethodne verzije. Kompletna originalna funkcionalnost koju ste možda koristili i dalje je prisutna, ali je prikazana na drugačiji način.

Na vrhu trake se nalaze nizovi kartica koje se odnose na različite vrste funkcija koje se mogu izvršiti u okviru date stranice. Na primer, kada otvorite podrazumevanu stranicu za listu ili biblioteku, stranica se otvara sa izabranom karticom Pregledanje. Sa karticom Pregledanje nije povezana nijedna alatka zasnovana na traci. U zavisnosti od nivoa dozvola i tipa stranice koju prikazujete, mogu se pojaviti i druge kartice, na primer Uređivanje, Deljenje i praćenje, Objavljivanje i Alatke za liste ili Alatke za biblioteke. Da biste koristili kontrole trake, izaberite karticu koja odgovara vrsti zadatka koji želite da izvršite. Kontrole povezane sa tom karticom će se pojaviti na traci. Pronađite kontrolu ili funkciju koju želite da koristite i izaberite je. U okviru svake kartice, komande trake i kontrole su odvojene po grupama. Svaka grupa sadrži funkcije povezane sa određenim zadatkom. Na primer, grupa Upravljanje prikazima sadrži sve alatke potrebne za kreiranje i menjanje različitih prikaza i za upravljanje njima.

Pogled izbliza na grupu „Upravljanje prikazima“

Meni Radnje na lokaciji i okna zadataka, na primer okno zadatka „Prikaz lista sa podacima“, obezbeđuju dodatne funkcije koje se možda neće pojaviti na traci. Meniju Radnje na lokaciji možete pristupiti tako što ćete na traci kliknuti na dugme Radnje na lokaciji. Da biste koristili okno zadatka, na traci kliknite na dugme Prikaži okno zadatka. Okno zadatka možda nije dostupno za sve stranice.

Vrh stranice Vrh stranice

Nove lokacije poznatih alatki i komandi

Da biste u sistemu SharePoint pronašli lokaciju komandi menija i trake sa alatakama, otvorite referentnu radnu svesku za traku sistema SharePoint. Da biste koristili radnu svesku, pronađite komande koje su vam poznate iz prethodnih verzija sistema SharePoint Server. Lokacija i ime nove komande prikazuje se u sledećoj koloni.

Vrh stranice Vrh stranice

Ako se traka ne pojavljuje

U nekim slučajevima traka se uopšte neće pojaviti. Slede neki od razloga iz kojih se traka možda ne pojavljuje:

  • Ako je organizacija izvršila nadogradnju sa prethodne verzije sistema SharePoint, administrator servera ima opciju da isključi korisnički interfejs trake. Ovo je možda urađeno da bi se rešili problemi sa ispravkama stranica sa visokim stepenom prilagođavanja pre primene znatno drugačijeg korisničkog interfejsa. (Još uvek proveravam posledice ovoga, na primer, da li je ovo dugoročna stvar ili kratkoročno stanje rešavanja problema).
  • Na nekim lokacijama, traka je možda podrazumevano skrivena, a korisniku je dostupna opcija prikazivanja ili skrivanja trake. Na primer, na Enterprise Search lokaciji, traka se ne pojavljuje podrazumevano na matičnoj stranici.

Vrh stranice Vrh stranice

Ako neka dugmad trake nisu dostupna

Iako vam traka pomaže da brzo pronađete komande koje su vam potrebne za dovršavanje zadataka, nekad ćete možda videti da neke komande na traci nisu dostupne.

Kartice, grupe i komande na traci su kontekstualne. Zbog toga se komande na traci koje su vam dostupne menjaju u zavisnosti od lokacije na kojoj se nalazite i radnji koje vršite. Na primer, komanda Navigacija nagore dostupna je samo kada prelazite u fasciklu na listi ili u biblioteci.

U druge razloge iz kojih su komande onemogućene na traci spadaju:

  • Nemate odgovarajuće dozvole za rad sa određenim funkcijama. Na primer, ako imate podrazumevani nivo dozvola za dizajniranje, ne možete uređivati stavke liste ili dokumente i zbog toga sve komande na traci koje se odnose na uređivanje stavki liste ili dokumenata nisu dostupne.
  • Administrator sistema nije omogućio određenu funkciju lokacije ili kolekcije lokacija.
  • Treba da izaberete stavku ili objekat. Na primer, ako radite sa bibliotekom dokumenata, prvo morate da izaberete dokument iz biblioteke da biste omogućili veliki broj komandi na traci koje vam omogućavaju da radite sa dokumentom.
  • Možda nije konfigurisana ili omogućena postavka stranice ili liste.
  • Možda nemate instaliranu odgovarajuću klijentsku aplikaciju. Na primer, komanda Poveži sa programom Outlook zahteva da bude instaliran Microsoft Outlook.
  • Komanda možda zahteva korišćenje Active X kontrole koja nije dostupna u određenim pregledačima.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za preduzeća, SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća, SharePoint Server 2010