Kreiranje lokacije

Dok imate dozvolu za kreiranje lokacija, možete brzo kreirati lokaciju na kojoj možete sarađivati sa drugima.

 1. Na vrhu lokacije kliknite na dugme Lokacije.
 2. Na stranici „Lokacije“ kliknite na dugme nova lokacija.
  Nova lokacija
 3. U dijalogu Pokreni novu lokaciju imenujte lokaciju i kliknite na dugme Kreiraj.


 Napomene 

 • Kada prvi put kliknete na dugme Lokacije, videćete neke ekrane za instalaciju i uputstva tokom podešavanja vaše lične lokacije. Možda ćete morati malo da sačekate, a zatim ponovo da kliknete na dugme Lokacije pre nego što pređete na 2. korak.
 • U zavisnosti od toga kako je vaša lokacija podešena veza nova lokacija može kreirati kolekciju lokacija ili podlokaciju i možda ćete moći da odaberete deo adrese gde je lokacija kreirana.

Vaša lokacija će biti kreirana na lokaciji koju je administrator unapred definisao i pojaviće se među lokacijama koje pratite. Lokacija neće naslediti postavke dozvola ili navigaciju drugih lokacija. Kada se lokacija kreira, moći ćete da dodate dokumente i koristite pločice za prve korake da biste je podelili sa drugima, promenili izgled, dodali aplikacije na lokaciju itd.

Više informacija u ovom članku:


Kreiranje podlokacije

Ukoliko želite da kreirate lokaciju da biste upravljali sadržajem povezanim sa postojećim timom ili projektom, možete kreirati podlokaciju lokacije tog tima ili projekta. Na primer, možete kreirati blog tima kao podlokaciju lokacije tima.

Pre nego što kreirate podlokaciju, proverite da li se nalazite na mestu na lokaciji na kojem možete da kreirate novu podlokaciju. Da biste kreirali podlokaciju, morate imati barem dozvole ekvivalentne dozvolama grupe „Dizajneri“ te lokacije. Kada kreirate podlokaciju, možete odabrati neki od predložaka lokacije, kao što su blog, lokacija zajednice ili lokacija projekta.

 1. Izaberite stavku Postavke Dugme opcija > Sadržaj lokacije.
 2. Na stranici „Sadržaj lokacije“ kliknite na dugme nova podlokacija.

   Napomena    Ukoliko se dugme nova lokacija ne pojavi na stranici „Sadržaj lokacije“, nemate dozvolu da kreirate podlokaciju.

 3. Otkucajte Naslov i ime URL adrese lokacije i izaberite predložak. Ako želite, možete promeniti i postavke dozvola i navigacije za lokaciju na ovoj stranici.
 4. Kada budete zadovoljni početnim postavkama, kliknite na dugme Kreiraj.

Vrh stranice Vrh stranice

Uvod u lokacije, stranice i kolekcije lokacija

Lokacija je grupa srodnih veb stranica i aplikacija na kojima vaš tim može da radi na projektima i deli informacije. U okviru jedne lokacije moguće je organizovati više podlokacija i stranica u vezi sa određenim projektom, timom, grupom ili lokacijom. Kada kreirate podlokaciju (ili kolekciju lokacija), možete odabrati neki od predložaka lokacije da biste brzo izradili lokaciju.

Uopšte uzev, termini kao što su „lokacija“, „Veb lokacija“, „stranica“ i „Veb stranica“ koriste se sa gotovo istim značenjem. Reči „lokacija“ i „stranica“ imaju određenije značenje u sistemu SharePoint. Lokacije se obično koriste kao mesta za saradnju grupe ili deljenje informacija. Na primer, uobičajeni predlošci lokacija obuhvataju lokaciju tima, blog i centar za dokumente. Stranice na lokaciji napravljene su tako da obuhvataju razne veb segmente i nemaju sopstvene elemente za navigaciju.

Grupisanje lokacija, stranica i lokacije najvišeg nivoa naziva se kolekcija lokacija. Lokacija najvišeg nivoa je lokacija na vrhu hijerarhije kolekcije lokacija i zahteva da administrator kolekcije lokacija upravlja dozvolama. Bez obzira na mesto u hijerarhiji lokacija na kojem se nalazite, lokacija najvišeg nivoa naziva se nadređena lokacija, dok se lokacija nižeg nivoa zove podlokacija ili podređena lokacija. U okviru lokacije najvišeg nivoa možete grupisati sadržaj u podlokacije, a zatim ga dodatno organizovati u niže nivoe podlokacija.

Na primer:

Hijerarhija kolekcije lokacija

Od načina na koji je organizacija konfigurisala dozvole za lokaciju zavisi da li ćete moći da kreirate lokacije i stranice. Neke organizacije moraju da održavaju strogu kontrolu nad tim ko može kreirati lokacije odnosno kada i gde se lokacije kreiraju. Druge organizacije pružaju korisnicima više slobode u kreiranju lokacija kada je to potrebno.

Morate imati barem dozvole ekvivalentne dozvolama grupe „Članovi“ na lokaciji da biste mogli da kreirate podlokacije ili stranice na lokaciji. Vaša lokacija može biti konfigurisana tako da zahteva drugačije dozvole. Ako nemate neophodne dozvole, obratite se administratoru lokacije.

Iako nova lokacija kreirana iz stranice „Lokacije“ ne nasleđuje izgled, dozvole i navigaciju nadređene lokacije, nova podlokacija podrazumevano nasleđuje ove postavke od nadređene lokacije, ali te postavke možete promeniti u bilo kom trenutku. Na primer, gornja traka sa vezama obuhvata niz imena lokacija u hipervezama duž vrha, kao deo navigacije po lokaciji. Novoj podlokaciji možete omogućiti da nasledi ponašanje gornje trake sa lokacijama od nadređene lokacije, navesti drugačiji skup veza ili ukloniti traku sa vrha podlokacije. Takođe možete odlučiti da li želite da se veze ka novoj podlokaciji pojavljuju u navigacionim elementima nadređene lokacije.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard