Deljenje dokumenata ili fascikli u usluzi OneDrive for Business

Dokumenti i fascikle koje uskladištite u programu OneDrive for Business biće privatni dok ne odlučite da ih podelite. Kada delite dokumente i fascikle, možete odlučiti da li želite osobama da dozvolite da ih uređuju ili samo da ih prikazuju. Možete takođe da delite dokumente ili fascikle u biblioteci lokacije.

 Napomena    Ako koristite Office 365, možda ćete moći da delite dokumente sa spoljnim korisnicima (osobama izvan vaše mreže) tako što ćete ih pozvati kao „goste“ ili kreiranjem i objavljivanjem veza za goste. Više detalja pronaći ćete u članku Deljenje lokacija ili dokumenata sa osobama izvan organizacije.

U ovom članku


Deljenje dokumenta

 1. Prijavite se u Office 365 ili SharePoint 2013 i izaberite OneDrive na vrhu stranice da biste otišli u OneDrive for Business biblioteku.
 2. Kliknite na tri tačke (...) pored dokumenta da biste otvorili oblačić, a zatim kliknite na dugme Deli. Sledeća slika prikazuje oblačić otvoren za dokument „Sudski slučajevi iz 2013“.
  Početak deljenja dokumenta u SharePoint biblioteci
 3. U dijalogu „Deljenje“ na kartici „Pozivanje osoba“, otkucajte imena ili e-adrese osoba u organizaciji ili otkucajte reč Svi.

U zavisnosti od imena, možda ćete morati da unesete samo nekoliko slova pre nego što vidite ime željene osobe. Izaberite osobu da biste je dodali u okvir.
Pozivanje osoba iz mreže da dele dokument

 1. Izaberite da li pozvanim osobama želite da dodelite dozvolu za uređivanje ili samo za prikaz.
 2. Ako želite, otkucajte poruku koja će biti uključena u e-poruku koja će biti poslata svim pozvanim osobama.
  E-poruka sadrži vezu ka deljenom dokumentu.
 3. Ako ne želite da pošaljete e-poruku, izaberite stavku Prikazivanje opcija, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Slanje poziva e-poštom.

Vrh stranice Vrh stranice

Deljenje fascikle

Kad delite fasciklu, automatski delite i sve stavke u njoj. Deljenje fascikle brz je način da odjednom delite više dokumenata sa drugim osobama, a izbeći ćete i nevolje povezane sa deljenjem jednog po jednog dokumenta.

 1. Kreiranje nove fascikle.
 2. Sledite istu gorenavedenu proceduru za deljenje dokumenta.

Vrh stranice Vrh stranice

Deljenje dokumenta sa svim osobama

Ponekad ćete možda imati dokumente koje ćete prosto želeti da učinite dostupnim svima u svojoj organizaciji. Možda imate kritike proizvoda ili neki drugi dokument o opštim referencama.

Postoje dva načina da delite dokumente sa svima:

 • Stavite dokumente u fasciklu „Deljeno sa svima“.
  Fascikla „Deljeno sa svima“ u usluzi OneDrive for Business
 • Koristite opciju „Svi“ u dijalogu „Deljenje“. Sledite gorenavedenu proceduru za deljenje dokumenata.

U čemu je razlika? Upotreba fascikle „Deljeno sa svima“ je brza i laka. Jednostavno prevucite dokument u fasciklu „Deljeno sa svima“ ili kreirajte nove dokumente u ovoj fascikli i gotovi ste. Međutim, imajte u vidu da svi dokumenti u ovoj fascikli imaju dozvolu samo za pregled.

Najvažnija razlika: Dijalog „Deljenje“ vam omogućava da izaberete stavku „Sve osobe osim spoljnih korisnika“. Ako vaša organizacija dozvoljava spoljno deljenje, deljenje sa svim osobama uključuje spoljne korisnike: osobe izvan vaše organizacije koje su ranije bile pozvane da dele dokumente kao gosti, bilo da ste ih pozvali vi ili druge osobe iz vaše organizacije.

Vrh stranice Vrh stranice

Kako osobe pronalaze dokumente koji se dele sa svima?

Dokumenti koje delite sa svima ne prikazuju se u prikazu „Podeljeno sa mnom“ u programu OneDrive for Business. Zašto se ne prikazuju? Imajte u vidu da u zavisnosti od veličine organizacije možda postoje stotine, ako ne i hiljade dokumenata koji se dele sa svima. Takođe, možda nećete želeti svim osobama u organizaciji da pošaljete e-poruku sa pozivom.

Umesto toga, osobe mogu pronaći ove dokumente tako što će:

 • Slediti vezu koju im pošaljete direktno u e-poruci. Veb URL adresu bilo kojeg dokumenta možete pronaći u oblačiću dokumenta.
  Veb URL adresa dokumenta
  Kopirajte i nalepite URL adresu u e-poruku koja je adresirana na određene osobe koje želite da obavestite.
 • Koristiti polje za pretragu u programu OneDrive for Business. U ovom primeru Mila Demić pretražuje ključne reči „Sudski slučajevi“ da bi pronašla relevantne dokumente koji se u njenoj organizaciji dele sa njom.

  Pretraživanje ključnih reči radi pronalaženja dokumenata koje su osobe podelile sa vama

Vrh stranice Vrh stranice

Pogledajte sa kim delite dokument

 • Izaberite dokument koji vas zanima, a zatim izaberite stavke Datoteke > Deljeno sa.
  Pogledajte osobe sa kojima delite dokument

  Prozor „Deljeno sa" nabraja sve osobe koje trenutno dele taj dokument.

  Kartica „Deljeno sa“ u dijalogu „Deljenje“

Vrh stranice Vrh stranice

Prekid deljenja dokumenta ili fascikle

Možete prestati da delite dokument ili fasciklu sa svima ili samo sa izabranim osobama.

 1. Izaberite dokument ili fasciklu koju želite da prestanete da delite a zatim kliknite naDatoteke > Deljeno sa.
 2. U prozoru Deljeno sa kliknite na strelicu padajućeg menija pored imena osobe sa kojom želite da prestanete da delite dokument a zatim kliknite na Zaustavi deljenje.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, Veb lokacija SharePoint Online