Pronalaženje pomoći za SharePoint aplikaciju koju ste instalirali

Najbrži način da dođete do pomoći za aplikaciju jeste da pregledate njena svojstva na stranici „Sadržaj lokacije“ i kliknete na vezu Pomoć koja se tamo pojavljuje.

  1. Idite na Postavke Dugme „Postavke“ > Sadržaj lokacije.

    Ako ste pristupili temi pomoći koju sada čitate tako što ste kliknuli na vezu „Pomoć“ na stranici aplikacije, neće biti dostupan meni Postavke. U gornjem levom uglu stranice kliknite na ime lokacije na kojoj se nalazite da biste napustili stranicu aplikacije, a zatim izaberite stavku Postavke.
  2. U okviru Liste, biblioteke i druge aplikacije pronađite aplikaciju za koju želite da pregledate pomoć.
  3. Postavite pokazivač na aplikaciju, kliknite na tri tačke Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Pomoć u oblačiću.

    Veza ka pomoći u oblačiću sa svojstvima za aplikaciju

Ako ne vidite vezu Pomoć, to znači da projektant koji je kreirao vašu aplikaciju nije učinio dostupnom pomoć za nju. Ukoliko vidite vezu Osnovni podaci o, možete kliknuti i na nju da biste videli dodatne informacije o aplikaciji.

 
 
Primenljivo na:
SharePoint centar administracije, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4), SharePoint Online Small Business, SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard