Pregled: korišćenje poštanskog sandučeta lokacije za saradnju sa timom

Poštansko sanduče na veb lokaciji predstavlja centralni nalog za deljenje e-pošte i dokumenata na koji se pristupa sa SharePoint lokacije. Vaš tim može odabrati da koristi poštansko sanduče na veb lokaciji za prikupljanje relevantnih razgovora putem e-pošte na nivou tima ili za saradnju na kreiranju važnih e-poruka. Vašem timu će takođe možda biti korisna mogućnost deljenja važnih dokumenata na bezbedan način koristeći poštansko sanduče na veb lokaciji.

Kada podesite poštansko sanduče za svoju veb lokaciju, kreira se novi nalog e-pošte koji koristi ime vaše lokacije. Na primer, recimo da imate lokaciju tima koja koristi ovaj URL: http://contosobistro.sharepoint.com/HRTeamSite. E-adresa za poštansko sanduče na toj veb lokaciji biće HRTeamSite@contosobistro.sharepoint.com.

Naslov veb segmenta

Prikupljanje razgovora putem e-pošte na nivou tima

Mnogi timovi redovno razgovaraju putem e-poruka. Neki od ovih razgovora sadrže informacije koje mogu biti korisna referenca u daljem radu. Umesto da izgubite te informacije u sopstvenom prijemnom poštanskom sandučetu, korisnu e-poštu iz niti možete da prosledite u poštansko sanduče na svojoj veb lokaciji. Svi koji imaju dozvole za doprinos na vašoj lokaciji moći će da otvore poštansko sanduče na veb lokaciji i prikažu važne poruke. Na taj način, za nekoliko meseci, kada neki drugi član tima pokuša da se seti na osnovu kojih informacija je doneta određena odluka, on može da otvori poštansko sanduče na veb lokaciji, pretražuje e-poštu sačuvanu u tom nalogu i vidi istoriju određenog pitanja.

Još jedna dobra ideja za prikupljanje ovih razgovora putem e-pošte na nivou tima jeste da se jednostavno kreira CC kopija e-adrese poštanskog sandučeta na veb lokaciji prilikom slanja e-poruke timu. Čak možete uključiti e-adresu poštanskog sandučeta na veb lokaciji u grupu kontakata ili listu distribucije tako da ona bude automatski uključena kad god šaljete e-poštu svom timu.

E-poruka sa poštanskim sandučetom na veb lokaciji uključenim u red CC.

Želite da saznate više?   Pogledajte članak Korišćenje poštanskog sandučeta na veb lokaciji za koordinisanje e-pošte tima (ili, ako koristite Office 365 za stručnjake i mala preduzeća , pogledajte članak Korišćenje poštanskog sandučeta na veb lokaciji za koordinisanje e-pošte tima).

Deljenje dokumenata sa drugima

Svaki tim ima dokumente koje treba negde uskladištiti, a često i deliti sa drugima. Ako čuvate dokumente svog tima na SharePoint lokaciji, lako možete iskoristiti aplikaciju Site Mailbox app za deljenje tih dokumenata sa osobama koje imaju pristup lokaciji.

 Važno    Kada korisnici pregledaju poštansko sanduče na veb lokaciji u programu Outlook, videće listu svih dokumenata u bibliotekama dokumenata te lokacije. Poštanski sandučići svim korisnicima pokazuju istu listu dokumenata, pa neki korisnici mogu videti dokumente za koje nemaju pristup za otvaranje.

Ako koristite Exchange, vaši dokumenti pojaviće se i u fascikli u programu Outlook što dodatno olakšava prosleđivanje dokumenata drugima.

Prosleđivanje dokumenta iz poštanskog sandučeta na veb lokaciji

Želite da saznate više?   Pogledajte članak Korišćenje poštanskog sandučeta na veb lokaciji za saradnju na dokumentima (ili, ako koristite Office 365 Small Business, pogledajte članak Korišćenje poštanskog sandučeta na veb lokaciji za saradnju na dokumentima). Možda će vam biti korisno i da pročitate članak Priprema za korišćenje poštanskih sandučića na veb lokaciji u usluzi Office 365.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard