Poruka za sve

Razgovor sa osobama iz organizacije možete da započnete objavljivanjem poruke u javnom feedu za vesti. Javni feed za vesti je umnogome sličan javnom blogu ili „mikroblogu“. Svako ko vidi vašu poruku može da odgovori na nju. Osobe koje vas prate vide vašu poruku u prikazu „Praćenja“, kao i u prikazu „Svi“. Osobe koje vas trenutno ne prate vide vašu poruku samo u prikazu „Svi“ u feedu za vesti.

Prikazi feeda za vesti

Ukoliko želite da delite poruke sa malom grupom ljudi, možete da objavite poruku u feedu za vesti na lokaciji tima umesto u javnom feedu za vesti.

 Napomena    Vaša organizacija može da prilagodi ili ograniči neke funkcije opisane u ovom članku.

  1. Kliknite na vezu Feed za vesti na vrhu stranice.
  2. Kliknite u okvir za tekst Deli sa svima i počnite da kucate.
    Unos nove poruke u javnom feedu za vesti
  3. Dodajte poruci druge funkcije, na primer oznake, veze, video zapise, dokumente, pominjanja i slike.
  4. Kliknite na dugme Objavi.

Odgovor na poruku u feedu za vesti

Da biste odgovorili na poruku u feedu za vesti, kliknite na vezu Odgovori ispod poruke i počnite da kucate u okviru za tekst. U odgovor možete da dodate iste funkcije koje dodajete u poruku novog razgovora, na primer oznake, veze, video zapise, dokumente, pominjanja i slike.

Obratite pažnju na sledeće detalje pri odgovoru na poruku:

  • Možete da odgovarate samo na poruke koje započinju razgovore, ne i na druge odgovore.
  • Možete da odgovarate na poruke koje vidite u prikazima feeda za vesti „Praćenja“ ili „Svi“. U prikazu „Praćenja“ možete da vidite samo razgovore koje su započele osobe koje pratite. U prikazu „Svi“ možete da vidite razgovore koje je započeo bilo ko iz vaše organizacije, uključujući i osobe koje pratite.
  • Neki razgovori su „zaključani“ i ne dopuštaju dodatne odgovore.
 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4), SharePoint Online Small Business, SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, Veb lokacija SharePoint Online