Kreiranje dokumenta iz usluge OneDrive For Business

Kad ste prijavljeni u Office 365, možete brzo da kreirate nove Office dokumente, bez obzira na to radite li u usluzi OneDrive for Business ili biblioteci lokacije tima.

Kreiranje dokumenta u usluzi Office 365

Niste sigurni gde da ga kreirate? Pogledajte članak Da li treba da sačuvam dokumente u usluzi OneDrive for Business ili na lokaciji tima?

  1. Na vrhu stranice izaberite stavku OneDrive, ili izaberite stavke Lokacije > Lokacija tima.

Office 365 navigacija sa prikazanom lokacijom stavki „OneDrive for Business“ i „Lokacije“

  1. Izaberite stavku Novi dokument, a zatim odaberite tip dokumenta koji želite da kreirate.


Opcije sistema Office Online koje možete koristiti preko dugmeta „Novo“ u usluzi OneDrive for Business

  1. Unesite ime i kliknite na dugme U redu. Novi dokument se otvara u usluzi Word Online za izabrani tip Office dokumenta.
  2. Kada završite, izaberite stavku Datoteka> Izađi u usluzi Office Online.

 Savet    Ako želite pristup svim funkcijama aplikacije, možete se prebaciti na punu Office aplikaciju. Na primer, ako radite u usluzi Word Online, izaberite stavku Otvori u programu Word da biste nastavili da radite na dokumentu u programu Word.

Otvaranje pune Office aplikacije umesto pokretanja usluge Office Online

Kreiranje dokumenta u Office aplikaciji za računare

Otvorite željenu Office aplikaciju na računaru i izaberite stavke Datoteka>Novo.

Ako ste prijavljeni u Office 365 i pretplata uključuje Office, možete instalirati najnoviju verziju. U vrhu stranice u usluzi Office 365 izaberite stavke PostavkeDugme „Postavke“ >Office 365 postavke>Softver.

Kada završite, u meniju Datoteka kliknite na dugme Sačuvaj kao da biste sačuvali dokument na računaru ili, ako koristite Office 365, na lokaciji tima ili u usluzi OneDrive for Business.

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2), Veb lokacija SharePoint Online