Koje stavke se pojavljuju u vašoj razmeni sadržaja diskusionih grupa?

Posetite javne razmene sadržaja diskusionih grupa da biste bili u toku sa razgovorima između vaših kolega i da biste videli ažuriranja njihovih aktivnosti. Prikaz „Praćenje“ razmene sadržaja diskusionih grupa obično sadrži stavke koje su vam najvažnije i najzanimljivije. Ovde pre svega vidite objave osoba koje pratite i objave koje se tiču ostalog sadržaja koji pratite, kao što su oznake i dokumenti. Pored prikaza „Praćenje“, možda će vas ponekad zanimati i prikaz „Svi“, razmena sadržaja diskusionih grupa na nivou organizacije.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:


Pretraživanje objava u prikazu „Praćenje“ razmene sadržaja diskusionih grupa

Prikaz „Praćenje“ razmene sadržaja diskusionih grupa sadrži objave u vezi sa osobama i sadržajem koji trenutno pratite, kao što je sažeto u sledećoj tabeli:

Tip objave Karakteristike
Novi razgovor Razgovori koje vidite u prikazu „Praćenje“ pokreću samo osobe koje trenutno pratite.
Odgovori na objavu o razgovoru

Bilo ko u organizaciji ko vidi tok razgovora, bilo u prikazu „Praćenje“ ili „Svi“, može da objavi odgovor na objavu u razgovoru. Rezultat toga je da možete da vidite objave u razgovoru koje su kreirale osobe koje ne pratite trenutno. Na ovaj način možete da otkrijete nove osobe koje biste možda želeli da počnete da pratite. Veza „Praćenje“ se pojavljuje ispod svakog odgovora koji objavi neko koga ne pratite trenutno.
Stavka na razmeni sadržaja diskusionih grupa koju je objavio neko koga ne pratite trenutno

Ažuriranja o aktivnostima osoba koje pratite

Ažuriranja o osobama koje pratite vidite ako su njihovi korisnički profili podešeni tako da dele ove informacije sa vama. Na primer, ažuriranja vidite kada oni započnu praćenje dokumenta, lokacije, oznake i drugih osoba. Takođe vidite i ažuriranja o događajima kao što su rođendani i godišnjice.

Ažuriranje razmene sadržaja diskusionih grupa kada je dokument koji pratite uređen

U ovom primeru možete da kliknete na vezu dokumenta da biste ga otvorili, pod uslovom da imate dozvolu da pregledate taj dokument.

Ažuriranja o dokumentima koje pratite

Ažuriranje vidite ako neko uređuje dokument koji pratite. Nije potrebno da pratite osobu koja je uredila dokument.

Ažuriranje razmene sadržaja diskusionih grupa kada neko koga pratite započne praćenje dokumenta

Objave koje sadrže oznaku koju pratite

Sve objave razmene sadržaja diskusionih grupa koje sadrže oznaku koju pratite možete da vidite čak i ako trenutno ne pratite osobu koja je kreirala objavu.

Ažuriranje razmene sadržaja diskusionih grupa kada neko u objavi koristi oznaku koju pratite.

U ovom primeru Stefan Higl vidi objavu koju je kreirala Marija Klarić zato što ona sadrži oznaku koju on prati. On ima mogućnost da klikne na vezu da bi počeo sa praćenjem Marije Klarić.

Vrh stranice Vrh stranice

Pretraživanje objava u prikazu „Svi“ razmene sadržaja diskusionih grupa

Prikaz „Svi“ razmene sadržaja diskusionih grupa sadrži razgovore koje započinje bilo koja osoba u organizaciji, bez obzira na to da li ih pratite. U tom slučaju, sve razgovore iz prikaza „Praćenje“ ćete videti ovde zajedno sa svim razgovorima koje pokreću druge osobe.

Prikaz „Svi“ možete da pregledate ako želite širu predstavu o tome o čemu razgovaraju kolege u vašoj organizaciji ili ako ste novi u preduzeću i želite da pronađete osobe koje vas zanimaju.

U prikazu „Svi“ vidite samo razgovore. Ne vidite ažuriranja o osobama i sadržaju koji pratite.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, Veb lokacija SharePoint Online