Saveti za pretragu kada se ne vraćaju rezultati

Žao nam je što nismo obezbedili informacije koje tražite. Neka od dolenavedenih uputstava mogu vam biti od pomoći.

Saveti za pretragu

  • Proverite pravopis.
  • Otkucajte još nekoliko reči za pretragu. Veoma specifična pretraga sa 2-7 reči će vratiti najpreciznije rezultate.
  • Pokušajte da drugačije formulišete ključne reči ili da koristite sinonime. Pretraživač se redovno ažurira na osnovu termina koje osobe koriste u pretrazi, ali možda još uvek ne prepoznaje termine koje vi koristite.

Primeri dobrih pretraga

  • kako se štampaju propratni sadržaji
  • kurs o hipervezama
  • kreiranje vremenskog lista

I dalje ne možete da pronađete?

Office lokacija neprestano dodaje i poboljšava sadržaj na osnovu vaših povratnih informacija. Koristite veze za povratne informacije na ovoj lokaciji da biste nam saopštili šta želite.

 
 
Primenljivo na:
Office 2013, Office 2010, 2007 Office System, Office 2003