Pronalaženje, kreiranje ili promena predloška u programu Publisher

Kad prvi put pokrenete Microsoft Publisher 2010, videćete katalog predložaka koje možete da birate da biste kreirali publikaciju. Da biste kreirali publikaciju, izaberite predložak koji najviše liči na ono što želite da publikacija bude. Kad odaberete predložak koji vam se dopada da biste kreirali publikaciju, možete da ga promenite tako da obuhvata sve elemente – boje, fontove i drugo – koje koristite za kreiranje brenda za svoje preduzeće. Pored kreiranja nove publikacije, takođe možete da sačuvate te promene u novom predlošku kako biste mogli ponovo da ih koristite za kreiranje dodatnih publikacija bez potrebe da ponovo primenjujete sve elemente svog brenda.

U ovom članku


Više informacija o predlošcima

Predložak možete da napravite od bilo koje publikacije tako što ćete je sačuvati kao datoteku Publisher predloška. Kad započnete novu publikaciju izborom predloška, otvara se kopija datoteke predloška kako se originalni predložak ne bi greškom izmenio. Ako želite da promenite predložak, možete da otvorite kopiju datoteke predloška, napravite željene promene i zatim ga ponovo sačuvate kao predložak.

Možete da uštedite vreme tako što ćete dizajnirati master publikaciju koja odražava brend i identitet vašeg preduzeća, a zatim je sačuvati u vidu predloška. Zatim, svaki put kad želite da kreirate novu verziju, možete da koristite predložak i dodate samo informacije koje su jedinstvene za tu verziju. Upotreba predloška za publikaciju koju redovno pravite ne samo što štedi vreme već i osigurava kvalitet i usaglašenost publikacija.

Postoje mnogi načini za kreiranje publikacije u programu Publisher. Publisher nudi dizajne sa dinamičkim funkcijama koje olakšavaju promenu dizajna, rasporeda, boja i drugih elemenata. Možete da:

 • Koristite neki od predložaka publikacije da biste kreirali tačno onaj tip publikacije koji želite, na primer kalendar, bilten ili razglednicu.
 • Dizajnirate publikaciju, prilagodite je svojim potrebama i sačuvate kao predložak.

Upotreba predloška za kreiranje publikacije

Za kreiranje publikacija odličnog izgleda možete da koristite predloške instalirane sa programom Publisher ili predloške na mreži sa lokacije Office.com.

 Važno    Prvo morate da se povežete sa internetom da biste na mreži tražili predloške koje ćete koristiti sa programom Publisher.

 1. Otvorite Publisher ili izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Novo.
  Pronalaženje novog predloška za kreiranje nove publikacije u programu Publisher 2010
 2. U galeriji predložaka izaberite tip publikacije, na primer Čestitke.
  Katalog predložaka u prikazu „Backstage“ programa Publisher 2010
 3. Izaberite ime predloška i kliknite na dugme Kreiraj

Pronalaženje predloška

Pored upotrebe kategorija predložaka za traženje predložaka, predloške možete da tražite i na osnovu ključnih reči. Na primer, možda ćete želeti da kreirate brošuru u formatu sa trostrukim presavijanjem. Umesto da idete na kategoriju Brošure i potom pretražujete različite opcije na dve stranice ili sa četvorostrukim presavijanjem da biste našli formate sa trostrukim presavijanjem, možete da unesete termin brošura sa trostrukim presavijanjem u polje Traži predloške da biste pronašli sve dostupne predloške brošura u formatu sa trostrukim presavijanjem.

Vrh stranice Vrh stranice

Čuvanje publikacije kao predloška

Predložak možete da napravite od bilo koje publikacije tako što ćete je sačuvati kao datoteku Publisher predloška. Takođe možete da preuzmete predložak sa lokacije Microsoft Office.com, napravite sve željene promene i sačuvate datoteku kao predložak koji možete ponovo da koristite.

 1. Kreirajte ili otvorite publikaciju koju želite da koristite kao predložak.
 2. Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Sačuvaj kao.
 3. U polju Sačuvaj kao tip izaberite stavku Publisher predložak.

 Napomena    Podrazumevana lokacija predloška je fascikla C:\Users\korisničkoime\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. Ako predložak sačuvate na drugoj lokaciji, Publisher možda neće moći da ga pronađe.

 1. U polju Ime datoteke otkucajte ime za predložak.
 2. Predložak će podrazumevano biti dodeljen kategoriji Opšte. Imate opciju da predložak dodelite drugoj kategoriji tako što ćete kliknuti na dugme Promeni i izabrati postojeću kategoriju ili tako što ćete uneti novu kategoriju u dijalog „Kategorija predloška“
  Kategorije predložaka za korisnički kreirane predloške u programu Publisher 2010
 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Promena predloška

Predložak koji ste prethodno koristili možete da otvorite, promenite ga i zatim ga sačuvate kao novi predložak.

 1. Otvorite Publisher ili izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Novo.
 1. Izaberite stavku Moji predlošci i kliknite dvaput na ime predloška.

   Napomena    Ako vaš predložak nije naveden, možda ga niste sačuvali u podrazumevanoj fascikli za predloške. Podrazumevana lokacija predloška je fascikla C:\Users\korisničkoime\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. Ako ste predložak sačuvali na nekoj lokaciji koja nije podrazumevana lokacija predloška, morate da potražite lokaciju na kojoj ste ga sačuvali i otvorite predložak ili da ga premestite na podrazumevanu lokaciju predloška na računaru.

 1. Izvršite željene promene u predlošku.
 2. Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Sačuvaj kao.
 3. U polju Sačuvaj kao tip izaberite stavku Publisher predložak, a zatim otkucajte novo ime i opcionalnu kategoriju za predložak.
 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Publisher 2010