Osnovni zadaci u programu Publisher 2013

Program Microsoft Publisher 2013 omogućava kreiranje publikacija profesionalnog i vizuelno bogatog izgleda bez ulaganja mnogo novca i vremena u komplikovanu aplikaciju za objavljivanje za računar.

Možete kreirati jednostavne stvari kao što su čestitke ili nalepnice i složene kao što su godišnjaci, katalozi i profesionalni bilteni e-pošte.

Pravljenje publikacije

Sve publikacije počinju od predloška, makar i praznog. Poenta je da pronađete predložak koji je najbliži željenom izgledu publikacije. Publisher 2013 se dobija sa ugrađenim predlošcima i omogućava pristup predlošcima sa lokacije Office.com.

Obrasci Prvi koraci

 1. Izaberite stavke Datoteka > Novo i izaberite jednu od sledećih mogućnosti:
 • Izaberite jedan od Istaknuto obrazaca i kliknite na dugme Kreiraj.
 • Da biste koristili jedan od predložaka instaliranih u programu Publisher, odaberite stavku Ugrađeno, pomerajte se da biste pronašli željenu kategoriju, odaberite željeni predložak a zatim kliknite na dugme Kreiraj u oknu sa informacijama o predlošku .
 • Da biste pronašli predložak na lokaciji Office.com, koristite polje Potražite predloške na mreži kako biste pronašli šta želite. Unesite na primer reč bilten i pomerite se na predložak koji vam se sviđa i kliknite na dugme Kreiraj.

Čuvanje publikacije

Sačuvajte publikaciju prvi put tako što ćete pratiti sledeće korake.

 1. Izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj kao.
 2. U okviru Sačuvaj kao, izaberite mesto na kojem želite da sačuvate publikaciju.

Sačuvaj kao

 • OneDrive je besplatna Microsoft usluga koja obezbeđuje skladište datoteka na mreži zaštićeno lozinkom.
 • Ostale Veb lokacije obuhvataju veb lokacije koje ste nedavno koristili za čuvanje ili otvaranje datoteka i dugme Potraži za čuvanje publikacije na bilo kojoj veb lokaciji kojoj imate pristup.
 • Računar obuhvata bilo koju fasciklu na računaru.
 • Dodavanje mesta omogućava dodavanje lokacije na mreži radi čuvanja publikacije.
 1. Unesite ime publikacije a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Kada sačuvate publikaciju, možete jednostavno da izaberete stavke Datoteka > Sačuvaj svaki put kada želite da sačuvate izmene.

Ako želite da promenite ime datoteke ili lokaciju publikacije, izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj kao i sačuvajte je kao da je čuvate po prvi put.

Dodavanje slika u publikaciju

 1. Izaberite stavke Početak > Slike.
 2. U okviru Umetanje slika, pronađite sliku u fascikli na računaru, pretražite clip art galeriju na lokaciji Office.com ili pretražite Veb.

  Umetanje slika

Ako odjednom izaberete nekoliko slika, one će se spustiti u oblast za privremeno odlaganje. Odatle možete da prevučete slike na stranice publikacije.

Dodavanje teksta u publikaciju

Da biste dodali tekst, prvo morate da umetnete okvir za tekst. Većina predložaka sadrži okvire za tekst koje možete da ispunite ali možete i sami da dodate okvire za tekst.

Prvo: Dodavanje okvir za tekst

 1. Izaberite stavke Početak > Nacrtaj okvir za tekst i prevucite kursor u obliku krsta da biste nacrtali okvir za tekst na mestu na kojem želite da postavite tekst.

Crtanje okvira za tekst

 1. Kucanje teksta u okviru za tekst.

Ukoliko je tekst koji ste uneli predugačak, možete povećati okvir za tekst ili ga povezati sa drugim okvirom.

Drugo: Povezivanje okvira za tekst

Okvire za tekst možete povezati tako da tekst prelazi iz jednog okvira u drugi.

 1. Kada okvir za tekst sadrži previše teksta, u donjem desnom uglu se pojavljuje malo polje sa tri tačke.

Višak teksta u okviru za tekst

 1. Kreirajte novi okvir za tekst.
 2. Kliknite na indikator prelivanja i kursor će se pretvoriti u bokal. Bokal za povezivanje okvira za tekst koristi se za povezivanje okvira za tekst.
 3. Premestite se u novi okvir za tekst i kliknite na njega.

Višak teksta će se pojaviti u novom okviru za tekst.

Sad kad nastavite da dodajete tekst, reči će se prelivati iz jednog u drugi okvir za tekst. Ako vam ponestane prostora u drugom okviru, možete ga povezati sa još jednim okvirom i tekst će ići kroz sva tri okvira.

Dodavanje sastavnih blokova u publikaciju

Sastavni blokovi su delovi sadržaja koji se mogu ponovo koristiti, na primer naslovi, kalendari, ivice i oglasi. Program Publisher ima različite ugrađene sastavne blokove a možete i napraviti svoje.

 1. U oknu Navigacija po stranici izaberite stranicu u publikaciji.
 2. U okviru stavki Umetanje > Sastavni blokovi, izaberite galeriju sastavnih blokova.

Grupa Sastavni blokovi

 1. Pomerajte se da biste pronašli sastavni blok ili izaberite stavke Više stavki galerije <ime galerije> da biste otvorili dijalog Biblioteka sastavnih blokova.
 2. Izaberite sastavni blok.

Štampanje publikacije

 1. Izaberite stavke Datoteka > Odštampaj.

Odštampaj

 1. U okviru Štampanje, u polju Kopije zadatka za štampanje unesite broj kopija za štampanje.
 2. Proverite da li je izabran odgovarajući štampač.

 Napomena    Svojstva za podrazumevani štampač automatski su uneta.

 1. U okviru Postavke uradite sledeće:
 • Proverite da li je izabran odgovarajući opseg stranica ili odeljaka.
 • Izaberite format rasporeda na stranici za štampanje.
 • Podesite veličinu papira.
 • Podesite da li želite da se štampa sa jedne ili sa obe strane papira.
 • Ako štampač može da štampa u boji, izaberite da li će se štampati u boji ili u skali sivih tonova.
 1. Kliknite na dugme Odštampaj kada budete spremni za štampanje.
 
 
Primenljivo na:
Publisher 2013