Osnovni podaci o oblasti za privremeno odlaganje

Oblast za privremeno odlaganje (prazna oblast: siva oblast izvan publikovane stranice u programu Publisher ili pozadina u programu PhotoDraw. Ako ne znate gde nešto da premestite, možete da ga prevučete na praznu oblast.) možete koristiti kao mesto za kreiranje ili držanje objekata za koje trenutno ne želite da se nalaze ni na jednoj stranici. Oblast za privremeno odlaganje je obojena oblast koja okružuje stranicu i ista je za sve stranice u publikaciji. Kada postavite objekat u oblast za privremeno odlaganje dok prikazujete jednu stranicu, možete je videti i pristupiti joj dok prikazujete bilo koju drugu stranicu u publikaciji. To oblast za privremeno odlaganje čini korisnim mestom za držanje objekata koje ne želite da izbrišete, ali ne možete odmah da koristite. Stavke u oblasti za privremeno odlaganje neće se odštampati kada odštampate publikaciju.

Takođe, oblast za privremeno odlaganje u programu Program Microsoft Publisher 2013 koristi se za držanje slika kada ih prvi put umetnete. Nakon toga slike možete prevući sa oblasti za privremeno odlaganje na željenu lokaciju na stranici.

 
 
Primenljivo na:
Publisher 2013, Publisher 2010, Publisher 2007