Novo u programu Microsoft Publisher 2010

Microsoft Publisher 2010 dodaje nove mogućnosti namenjene tome da vam pomognu u kreiranju, štampanju i distribuiranju publikacija i marketinškog materijala profesionalnog kvaliteta. Uz ažurirani korisnički interfejs, poboljšano iskustvo pri štampanju radi efikasnijeg štampanja, novu tehnologiju poravnavanja objekata, nove alatke za postavljanje i manipulisanje fotografijama, sastavne blokove sadržaja i fine opcije tipografije kao što su prava umanjena velika slova, ligature i stilske zamene, Publisher 2010 poboljšava iskustvo pri objavljivanju na desktop računaru i čini rezultate predvidivijim kako biste dobili publikacije kakve želite.

Novine i poboljšanja

  1. Novo! Brzi prvi koraci    uz ažurirani korisnički interfejs koji uključuje traku, prikaz „Backstage“ i čistiji radni prostor koji čini otkrivanje većeg broja komandi intuitivnijim tako da brže možete da obavite posao.
  2. Poboljšano! Dodajte ili promenite slike u publikacijama     bez teškoća i zadržite izgled dokumenta. Koristite vizuelni pan prikaz, izrezivanje i zumiranje da biste dobili željene rezultate.
  3. Poboljšano! Dobijte više kontrole nad dizajnom     uz novu tehnologiju poravnavanja objekata koja obezbeđuje vodič za vizuelni raspored, pri čemu vam pruža kontrolu nad konačnim postavljanjem slike, okvira za tekst itd. u dokument ili predložak.
  4. Novo! Štampajte efikasno i sa lakoćom    , Publisher 2010 kombinuje iskustvo pri štampanju i iskustvo pri pregledu kako bi umnogome olakšao štampanje jednostavnih i složenih dokumenata. Istovremeno prikažite obe strane stranice, više stranica, ivice stranice i druge informacije važne za štampanje kako biste prvi put dobili očekivane rezultate štampanja.
  5. Poboljšano! Jednostavniji pristup predlošcima na mreži     koje su kreirale zajednice poslovnih korisnika i korisnika programa Publisher.
  6. Novo! Brzo kreirajte publikacije pomoću sastavnih blokova     profesionalno dizajniranog i unapred kreiranog sadržaja, galerija stilova i tema fontova i boja koje će vam pomoći da postignete rezultate profesionalnog izgleda
  7. Poboljšano! Povežite se sa klijentima tako što ćete personalizovati publikacije     za distribuiranje putem štampanja ili e-pošte pomoću objedinjavanja pošte i objedinjavanja e-pošte koje predstavlja poboljšano objedinjavanje kataloga.
  8. Novo! Dodajte novi nivo složenosti     publikacijama sa finom tipografijom pomoću ligatura, pravih umanjenih velikih slova, stilskih zamena i alternativnih numeričkih formata.

Vrh stranice Vrh stranice

Poređenje verzija

Funkcije/prednosti Office Publisher 2003 Office Publisher 2007 Office Publisher 2010
Ažurirani i efikasniji korisnički interfejs sa trakom, prikazom „Backstage“ i čistiji radni prostor dokumenta NOVO U PROGRAMU Publisher 2010
Izbor iz biblioteke sa stotinama predložaka dizajna i praznih predložaka koje je moguće prilagoditi za popularne štampane publikacije i publikacije e-pošte kao što su brošure, leci, katalozi, vizitkarte, razglednice, i bilteni UKLJUČENA FUNKCIJA POBOLJŠANO POBOLJŠANO
Upotreba objedinjavanja kataloga za pravljenje prilagođenih materijala, na primer listova sa podacima ili kataloga, pomoću objedinjavanja teksta i slika iz baze podataka – na primer, onih iz programa Microsoft Office Excel, Access, ili Outlook UKLJUČENA FUNKCIJA POBOLJŠANO POBOLJŠANO
Kada ste povezani sa Internetom, možete pristupiti stotinama Publisher predložaka koji su dostupni na lokaciji Office.com direktno iz programa Publisher UKLJUČENA FUNKCIJA UKLJUČENA FUNKCIJA POBOLJŠANO
Nova tehnologija poravnavanja objekata obezbeđuje vodiče, ali pruža vam kontrolu nad konačnim postavljanjem bilo kog novog objekta, na primer grafike ili okvira za tekst NOVO U PROGRAMU Publisher 2010
Upotreba nove tehnologije pan prikaza, zumiranja i izrezivanja fotografija za jednostavno zamenjivanje slika i održavanje rasporeda i izgleda dokumenta UKLJUČENA FUNKCIJA UKLJUČENA FUNKCIJA POBOLJŠANO
Dodavanje natpisa. Izbor iz galerije rasporeda natpisa za fotografije NOVO U PROGRAMU Publisher 2010
Pristup sastavnim blokovima sadržaja kao što su naslovi biltena, grafike i još mnogo toga da biste dobili rezultate profesionalnog kvaliteta UKLJUČENA FUNKCIJA UKLJUČENA FUNKCIJA POBOLJŠANO
Publisher 2010 uključuje kombinovano iskustvo pri štampanju i pregledu koje olakšava štampanje jednostavnih i složenih publikacija NOVO U PROGRAMU Publisher 2010
Prikaz obeju strana stranica pre štampanja kako biste se uverili da da će odštampana verzija publikacije izgledati podjednako dobro kao na ekranu NOVO U PROGRAMU Publisher 2010
Prikaz ivica stranica, brojeva stranice i lenjira na listu u pregledu pre štampanja kako biste dobili željene rezultate NOVO U PROGRAMU Publisher 2010
Čuvanje datoteke u PDF ili XPS formatu radi jednostavnijeg deljenja i štampanja UKLJUČENA FUNKCIJA UKLJUČENA FUNKCIJA

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Publisher 2010